Den Haag vandaag: de VNC in Tweede Kamer

23 sep. 2015

Vandaag vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats waarbij belanghebbenden uit de luchtvaartsector hun visie gaven over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Ondermeer Elbers CEO van KLM en Verhagen van de VNV, die ook namens de cabine- en grondbonden sprak, hielden hun pleidooi. Ook was er een bestuursdelegatie van de VNC present.
Door de luchtvaartbonden werd benadrukt dat cabine-, cockpit- en grondpersoneel ingeleverd hebben op arbeidsvoorwaarden (meer werken tegen minder loon) om de maatschappijen concurrerender te maken. Maar tegelijkertijd vragen wij van de overheid ook bijdragen voor het behoud van de luchtvaart.

Verhindering eerlijke concurrentie
Bijvoorbeeld meer invloed vanuit de politiek op het, overigens tegen het overheidsbeleid in, disproportioneel veel ruimte bieden aan niet-mainportgebonden verkeer op Schiphol. Lelystad Airport zou zich ontwikkelen voor dit point-to-point verkeer van bijvoorbeeld Ryanair en easyJet, maar zij hebben al aangegeven weinig animo te hebben voor deze toekomstige luchthaven. Ook geeft Schiphol ruim baan aan staatsgesubsidieerde maatschappijen als Emirates, Etihad Airways en Qatar Airways die met capaciteitsdumping eerlijke en gezonde concurrentie verhinderen.

Vliegen met staatsteun of zonder cao
Ook op Europees niveau valt er nog veel te winnen met het tegenhouden van oneerlijke concurrentie vanuit het Midden Oosten. Met de miljarden euro's aan staatsteun breiden deze  luchtvaartmaatschappijen hun imperium razendsnel uit. Ook bepaalde lowcostcarriers, bijvoorbeeld Ryanair, concurreren op een onzuivere manier omdat zij dusdanig opereren dat ze de de strenge Nederlandse arbeidsvoorwaardelijke eisen ontduiken. Denk aan vliegen zonder cao en op ZZP basis of met flexcontracten.

Debat kamerleden volgende week
Over een week zullen de kamerleden debatteren over wat de koers van de Nederlandse overheid en de Europese Unie moet worden ten aanzien van de toekomst van de luchtvaart. De VNC heeft er met de andere vlieg- en grondbonden in de politiek voor gepleit dat er:

#minder winst van Schiphol direct de staatskas invloeit en meer meer wordt geïnvesteerd in de infrastructuur op en rond de luchthaven zodat passagiers eerder voor reizen via Schiphol kiezen;

#een structurele en duurzame samenwerking komt tussen Schiphol, Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en de luchtverkeersleiding.

#meer eisen moeten worden gesteld aan luchtvaartmaatschappijen voor het verkrijgen van een zogeheten slot. Denk aan bijvoorbeeld wederkerigheid (aantal vluchten naar een land en vice versa), staatssteun en het respecteren van vrijheid van vereniging waardoor vakverenigingen en bonden het recht hebben om te onderhandelen over arbeidsomstandigheden;

#bij de Europese Commissie gelijk speelveld in de Europese luchtvaart moet worden geëist door het handhaven van wet- en regelgeving tegen ongeoorloofde staatssteun en het aanpakken van ontduiking van Europese regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale lasten.

Belangrijke motor van de economie
Met het aankomende Nederlands voorzitterschap van de EU halverwege 2016 zou dit dé kans zijn om grotere druk te zetten op deze onderwerpen alles met doel om een eerlijke en gezond concurrerende luchtvaartsector te creëeren. Tenslotte biedt de luchthaven aan 350.000 mensen werk en draagt jaarlijks voor 30 miljard euro bij aan het Bruto Nationaal Product. Het gaat om werkgelegenheid en een zeer belangrijke motor van de Nederlandse economie.

VNC bestuur

 

Foto: Namens de VNC waren voorzitter Annette Groeneveld en bestuurders Marion Leguijt en Ingrid Brama aanwezig.

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA