Deel 2 Q&A KLM-eindbod

13 sep. 2017
Bij deze deel 2 van de Q&A omtrent het KLM-eindbod. Gisteren hebben we het eerste deel aan jullie gestuurd. Mochten jullie nog meer vragen hebben, laat het ons weten!

Q Heeft de VNC behalve ‘NEE’ zelf voorstellen voor bijdragen gedaan?
A Ja: het VNC-voorstel omtrent de samenstelling van de cabine (CBS) dat we KLM hebben geboden omvat wel degelijk een bezuiniging. Echter, een bezuiniging die vooral ook rekening houdt met  werkgelegenheid; een werkbare situatie aan boord; promotiekansen en die geen nadeel voor de passagiers betekent. Dat is dus niet een volledige financiële compensatie voor de -1 CA (wat we ook nooit hebben beloofd) maar KLM vindt het niet genoeg omdat zij eerst volledig de -1 CA gecompenseerd wil hebben. In de verwachting dat de KLM-groep naar een winst gaat van rond de 1 miljard euro is het een reële vraag of de kaalslag op je cabinepersoneel gerechtvaardigd is.  

Daarnaast zijn we tegemoet gekomen aan de nadrukkelijke wens van KLM om een onafhankelijk procesbegeleider in te zetten om het cao-proces vlot te trekken.

Op beide voorstellen is door KLM amper gereageerd, ze zijn feitelijk van tafel geveegd. De VNC vindt het enorm teleurstellend dat KLM als vragende partij zo met voorstellen van haar grootste werknemersvertegenwoordiger omgaat. Dit is echt een dieptepunt in de ruim 70 jaar van cao onderhandelen tussen de VNC en KLM.  
 
Q Kan KLM met een cabinebond een deal sluiten?
A Ja dat kan, als FNV Cabine ja zegt tegen het KLM-eindbod kan KLM de keuze maken om alleen met FNV Cabine een cao af te sluiten die voor het hele korps geldt en waarbij de veruit grootste vertegenwoordiger van cabinepersoneel, de VNC, buitenspel wordt gezet. Het is dus vijf voor twaalf! De VNC zal zich overigens niet neerleggen bij een dergelijk scenario en juridische stappen nemen om de positie van onze leden te beschermen. We zijn tenslotte verreweg de grootste cabinebond. Mocht FNV Cabine tegenstemmen dan is de VNC bereid om gezamenlijk verder actie te voeren.

Q Hoe transparant is de uitslag van de FNV ledenstemming en kan hun bestuur uiteindelijk zelf beslissen over het al dan niet instemmen met dit KLM-eindbod?
A Wij hebben geen inzicht in de transparantie van de uitslag van de FNV cabine ledenstemming en hun bestuursbevoegdheid. Deze vraag hoort thuis bij FNV cabine.

Q Mag je als niet lid of FNV lid meedoen aan deze werkonderbreking?
A Jazeker, alle KLM cabinecollega’s (ook niet leden en FNV leden) mogen meedoen aan de werkonderbreking. Als de werkonderbreking rechtmatig is (en dus niet door een rechter is verboden) dan mag al het cabinepersoneel aan de rechtmatige staking deelnemen.

Q Hoe wordt bepaald welke CA wanneer op WBC skills mag en in de WBC werkt als senioriteit niet langer telt?
A Het principe senioriteit is in het eindbod veelal losgelaten maar door wat KLM het precies wil vervangen is onduidelijk. Op welke basis komen de duizenden CA’s op WBC skills en hoe kom je nog aan de beurt om in de WBC te werken? Dit is een van de vele open einden in het KLM-eindbod waarop wij ook geen duidelijk antwoord hebben gekregen.

Q De CEO sprak in zijn column over meer doorstroom met het KLM-eindbod, hoe dan?
A De VNC ziet die verbeterde doorstroming niet: het aantal NLG blijft gelijk aan het aantal huidig kader. Doorstroom naar SP en het bijbehorende salaris vervalt volledig in het KLM-eindbod. En tijdens de onderhandelingen is al een voorschot gegeven op de volgende ronde aan bezuinigingen: niet 1 NLG en 1 P op ICA  maar slechts 1 NLG, dan betekent dat de doorstroomkansen voor de huidige CA’s enorm verslechteren en voor het huidig kader is het een raadsel wat er met hen gebeurd…

Q Ik ben eenbander, waarom word ik uitgesloten van een VVR, mag dat en wat wordt bedoeld met ‘eenbanders betalen mee aan de VVR voor de andere functiegroepen’?
A KLM wil geen VVR voor eenbanders omdat er volgens hen niets verandert in de functie en/of tewerkstelling van eenbanders. De VNC is het daar absoluut niet mee eens: als je de P in de sterkte zet, realiseren ook eenbanders 10% productiviteitsverhoging (net als de rest van het korps). Er verandert dus wel degelijk wat en we laten dan ook juridisch toetsen of dit mag. Meebetalen is dat je wel volledig bijdraagt aan de bezuinigingen maar niet volledig ontvangt wat anderen daar tegenover krijgen.

A Hoeveel tweebanders en kader mogen van de VVR gebruik maken?
Q Er kunnen rond de 40 SP’s + 70 P’s en + 140 tweebanders van deze regeling gebruik maken, de VVR toekennen gaat op anciënniteit.

Q Kan en mag KLM de SP’s voor de komende dertig jaar uitsluiten van een cao-loonsverhoging middels salarisbevriezing?
A Dit staat wel zo in het KLM-eindbod maar de VNC is het ook hier niet mee eens, we vinden dat je functiegroepen niet mag buitensluiten van een Collectieve Arbeidsovereenkomst. Ook dit laten we juridisch toetsen op juistheid kijkend op gronde van uitsluiten/discriminatie.

Q Het lijkt wel een open eindjesbod ipv een eindbod, ik zie risico’s want veel zaken zijn onuitgewerkt of onduidelijk. Kan bv het deeltijdpercentage worden afgeschaft en waar precies staat dat je als kader in het uiterste geval onder de rang als CA moet werken?
A Er zitten inderdaad nogal wat open einden in het eindbod van KLM, of zoals een lid het benoemt 'blauwe addertjes onder het gras'. Veel bullets -met name onder hoofdstuk 4 - worden namelijk niet door KLM beschreven en kan het bedrijf naar eigen wensen invullen.
onder hoofdstuk 4> kopje leidinggevende > bullet 5 staat: 'andere vorm van planningsflexibiliteit voor de huidige onder de rang regel.' De VNC heeft daar navraag naar gedaan bij KLM en toen was het antwoord: onder de rang vlieg je als CA in de M-class, tenzij je de WBC skills doet dan mag je als CA in de WBC werken. Daar vind je ook de deeltijdpercentagediscussie: voldoende borging van kwaliteit door regelmatig alle rollen uit te voeren.

Q Hoe wordt bepaald welke NLG op ICA of EU werkt en in welke van vele posities?
A Ook hier heeft KLM niet aangegeven hoe zij dit ziet. In het verzoekensysyteem telt nu de verzoekenteller en bij gelijke tellerstand de senioriteit. Hoe dat anders kan, is ons nog een raadsel.  

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA