• home
  • Actueel
  • De VNC verwacht terugkoppeling van KLM over voortgang

De VNC verwacht terugkoppeling van KLM over voortgang

16 jul. 2020
We begrijpen dat er veel onzekerheid heerst onder cabinecollega’s door het uitblijven van enige duidelijkheid vanuit KLM over eventuele boventalligheid/overtolligheid. Doordat we als bestuursleden zelf vluchten maken en ook op kantoor nauw contact hebben met onze leden realiseren we ons de onrust maar al te goed. Om enigszins snelheid te brengen in de voortgang omtrent deze belangrijke issues hebben we KLM om een (vervolg)overlegplanning gevraagd, waaruit hopelijk snel meer duidelijkheid komt.

De VNC wil structuur en tempo bewerkstelligen en verwacht van KLM reacties op eerdere overleggen. Denk aan met name feedback op de gesprekken inzake het zoveel mogelijk proberen af te wenden van boventalligheid/overtolligheid. Daarnaast staat het overeenkomen van een goed sociaal plan voor cabinepersoneel nog altijd hoog op onze prioriteitenlijst.

Relevante terugkoppeling noodzakelijk
Sinds mei hebben wij voor deze belangrijke onderwerpen meerdere ideeën en plannen ingediend en KLM gevraagd om een duidelijke inhoudelijke reactie; een relevante terugkoppeling is tot nu toe echter uitgebleven.
Na 2 overleggen in juni gaf KLM bijvoorbeeld aan te willen nadenken over onze ideeën voor een sociaal plan en alle hieronder door beide cabinebonden opgebrachte opties ter ondervanging van zoveel mogelijk boventalligheid, dat mogelijk overtolligheid kan voorkomen.

> (Structureel) minderwerk uitvragen;
> Varianten op deeltijdwerken, bijvoorbeeld 2 tijdsblokken: maand op maand af en/of half jaar op en af en/of seizoensfluctuatie;
> Detachering binnen en buiten KLM in bijvoorbeeld de zorg of onderwijs;
> Vorm van deeltijd WW, na het zomerreces komt de overheid mogelijk met nieuw beleid;
> Deeltijd stimuleren, bijvoorbeeld door risico op lagere WW te vermijden middels suppletie/compensatie;
> Non-activiteit aanmoedigen met bijvoorbeeld reparatie op pensioenopbouw;
> Ouderschapsverlof motiveren met stimuleringsregeling zoals gedeeltelijk doorbetaling;
> Gedeeltelijke Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) of varianten hierop;
> Deeltijdwerken voorafgaand aan pensioen, dus minder salaris maar zelfde pensioenopbouw stimuleren;
> Deeltijdpensioen stimuleren.

Contouren van krimp
Naast het feit dat zij ging nadenken over bovenstaande ideeën, benadrukte KLM eveneens vooral FTE reductie op korte termijn te beogen. Met het sluiten van de VVR-inschrijving (afgelopen zondag) verwachten wij dat KLM, na toewijzing van de aanvragen voor vrijwillig vertrek, spoedig kenbaar maakt wat dit voor gevolgen heeft voor de toekomst van de overige cabinecollega’s.
Daarnaast sluit vandaag de inschrijving voor indiensttreding of detachering naar KLC waar we ook aantallen van gaan horen.  

We hopen spoedig meters te maken met het uitwerken van deze belangrijke zaken.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA