• home
  • Actueel
  • De VNC verkent met KLM en FNV Cabine contouren sociaal plan cabinepersoneel

De VNC verkent met KLM en FNV Cabine contouren sociaal plan cabinepersoneel

25 aug. 2020
Vanmiddag hebben de VNC en FNV Cabine hun inbreng aan KLM gegeven om te kijken hoe we samen tot een gedegen en goed sociaal plan kunnen komen. De bijeenkomst was een verkenning van de contouren voor dit plan.

De inbreng van de VNC spitst zich onder meer toe op het inzetten van middelen om overtolligheid en daarmee gedwongen ontslag zo veel als mogelijk te voorkomen. Denk aan:
> verdere detacheringsmogelijkheden binnen de KLM groep zoals naar KLC en muteren naar (nieuwe
   grond-)functies bijvoorbeeld via het mobiliteitscentrum van de grond;
> verdere detacheringsmogelijkheden buiten KLM in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs;
> non-activiteit stimuleren met mogelijk reparatie op pensioenopbouw of een beschermingsclausule bij ontslag;
> deeltijd stimuleren, bijvoorbeeld door risico op lagere WW te vermijden middels suppletie/compensatie;
> varianten op deeltijdwerken bijvoorbeeld tijdsblokken: maand op maand af en/of seizoensfluctuatie;
> het openstellen van een deeltijd Vrijwillige Vertrekregeling, dus gedeeltelijk met de VVR kunnen;
> deeltijdwerken voorafgaand aan pensioen aanmoedigen met zelfde pensioenopbouw maar salaris naar rato;
> deeltijdpensioen stimuleren;
> faciliteren opleidingstraject extern (preventief toe te passen);
> vorm van deeltijd WW, met beschermingsclausule bij ontslag. Hiervoor is echter dispensatie vanuit de Overheid
   en UWV nodig, na het zomerreces komt de overheid mogelijk met aangepast beleid hierin.

Cijfers en feiten
KLM heeft gemeld dat ruim 100 FTE aan KLM cabinepersoneel op vrijwillige basis middels detachering/indiensttreding tijdelijk naar KLC gaat. Mogelijk komt er later dit jaar opnieuw een dergelijke uitvraag voor de zomerperiode van 2021. Van de bijna 1000 collega’s (600 FTE*) die hebben geopteerd voor de VVR heeft momenteel rond de 60 FTE zich teruggetrokken, dit aantal kan nog wijzigen.

Ondersteuning na ontslag
Mochten onze voorgestelde middelen ter voorkoming van overtolligheid niet mogelijk blijken of toch niet afdoende zijn om gedwongen ontslag te voorkomen, dan willen wij bij gedwongen vertrek een suppletieregeling afspreken. Dat houdt in dat het eventueel nieuwe inkomen van een andere baan of een uitkering voor een (nog nader overeen te komen) periode door KLM wordt aangevuld tot het salaris dat van toepassing was ten tijde van ontslag. Daarnaast gaan we voor afspraken over wederindiensttreding, dat wil zeggen dat zodra KLM weer vacatures heeft je na gedwongen ontslag terug kunt keren bij voorkeur in je eigen functie met behoud van arbeidsvoorwaarden.

Overige opgebrachte onderwerpen zijn begeleiding/bemiddeling van werk naar werk, vergoeding van studiekosten/omscholing in het kader van mobiliteit en voorrang bij interne sollicitaties. Ook hebben we KLM gevraagd te overwegen om behoud van IPB faciliteiten op te nemen in het sociaal plan omdat dit voor veel leden een belangrijk onderwerp is.

Wachten op KLM voorstel
KLM heeft kort gereageerd op de inbreng van beide cabinebonden, hieruit blijkt dat vooral de suppletie en de herindiensttreding onder zelfde arbeidsvoorwaarden heikele punten zijn. Eind van deze week komt KLM met een voorstel op basis waarvan we verder gaan onderhandelen over het sociaal plan. We hopen dan spoedig meters te maken met het uitwerken van deze belangrijke zaken.

KLM sectiebestuur

*FTE = fulltime equivalent, 1 voltijds werkende werknemer.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA