De VNC stelt transavia ultimatum

1 aug. 2017
Vandaag heeft het  sectiebestuur transavia een ultimatum gesteld voor een structurele loonsverhoging van 3 procent: 1,5 procent per 1 januari 2017 en 1,5 procent per 1 januari 2018, voor een cao die loopt tot en met 31 december 2018.

Zoals bekend is vrijdag 21 juli is het cao-overleg met transavia geklapt. Hoewel de gesprekken de afgelopen maanden constructief zijn verlopen en er van beide kanten pogingen zijn ondernomen en voorstellen gedaan om tot een nieuwe cao voor het cabinepersoneel te komen, heeft de VNC geconstateerd dat er een groot verschil van inzicht blijft bestaan omtrent een structurele loonsverhoging. Mocht transavia voor maandag 4 september geen gehoor hebben gegeven aan onze looneis, dan ziet de VNC zich genoodzaakt om actie te voeren.

Leden-infosessies
Naar aanleiding van het stukgelopen cao-overleg heeft het VNC-sectiebestuur vorige week drie leden-infosessies gehouden. De VNC vindt dat het cabinepersoneel al vaak heeft laten zien dat zij het bedrijf ter wille zijn. Zij hebben hun steentje zonder meer bijgedragen. Of het nu gaat om kostenbesparingen, productiviteitsmaatregelen of problemen in de productie: keer op keer worden de schouders eronder gezet om uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom vindt het sectiebestuur dat nu het bedrijf in het cabinepersoneel moet investeren en wel met een loonsverhoging. Een structurele loonsverhoging van 3% over twee jaar is volgens de VNC een heel reële looneis, die al rekening houdt met de actuele situatie in de luchtvaart.
Op de infosessies hebben de leden nogmaals aangegeven dat de koek op is en dat ze achter het standpunt van de VNC staan en bereid zijn om acties voor te bereiden.

Actievoeren: het traject
Vandaag heeft het VNC-sectiebestuur een brief naar transavia gestuurd waarin wij het bedrijf een ultimatum stellen voor een structurele loonsverhoging van 3% over twee jaar.  Mocht transavia voor maandag 4 september geen gehoor hebben gegeven aan deze eis, dan zullen we actie gaan voeren. Je hebt de uitnodiging al ontvangen: maandag 4 en woensdag 6 september organiseert de VNC twee actievergaderingen waarin we het actietraject met jullie zullen bespreken en je jouw toestemming  om actie te voeren kunt geven. Straks kun je je toestemming trouwens ook digitaal geven.

Locatie en tijdstip laten we binnenkort weten en ook van verdere ontwikkelingen houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl.

Sectiebestuur transavia

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA