De VNC staat voor verbeteringen in onze Cao

2 sep. 2022
De onderhandelingen voor de nieuwe Cao voor KLM cabinepersoneel beginnen maandag 5 september. In onze Cao-voorstellenbrief aan KLM lees je hoe de VNC staat voor verbeteringen voor alle cabinecollega’s. Deze VNC inzet is samengesteld op basis van wensen van onze leden. Wij gaan hiermee jullie belangen vertegenwoordigen in de onderhandelingen voor een nieuwe Cao.

In onze voorstellenbrief geven we aan KLM uitgebreid aan welke verbeteringen de VNC wil en het hoe en waarom. Hieronder lees je samengevat de VNC inzet op loon en inhoud om zo - naast de mooie woorden - een tastbare blijk van waardering vanuit KLM voor haar cabinepersoneel waar te maken.

Loonsverhoging: inzet op 2 x 2,5% met tweemaal een bodem van €80,-
Nu we de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage hebben kunnen stopzetten, is de belangrijkste wens van cabinecollega’s koopkrachtverbetering, dit vanwege de ongekende inflatie. Ons doel voor de nieuwe Cabine Cao is dan ook een structurele loonsverhoging van in totaal 5%: tweemaal 2,5% met een bodem van €80,- per loonronde gedurende de looptijd tot en met 1 maart 2023.
De VNC heeft in recent multi-overleg met bonden van alle domeinen (grond, vliegers en cabine) volgehouden op deze looneis van in totaal 5% inclusief de 2 bodems van €80,-. Wij willen namelijk een zo goed mogelijke compensatie verwezenlijken van het verlies aan koopkracht door de inmiddels structurele en volgens het CBS hoogste inflatie ooit in Nederland. Naast dat deze realistisch is in onze ogen, is een passende loonsverhoging als daadkrachtige blijk van waardering zeker verdiend door de getoonde flexibiliteit in alle uitdagingen en onzekerheid die de gevolgen van de crisis met zich meebrengen.

Verhogen reiskostenvergoeding
Een eveneens veelgehoord en begrijpelijk verlangen uit het korps is verhoging van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De huidige betaling is al jarenlang niet meer afdoende en nu met de extreme prijzen aan de pomp is het de hoogste tijd om dit financiële gat te dichten. Om te beginnen willen we structureel de onbelaste kilometervergoeding verhogen van 0,08 naar 0,19 cent per kilometer en per 1 januari 2023 naar 0,21 cent per kilometer. Deze trend erna doorzetten past mooi bij het door de overheid stapsgewijs verruimen van de maximaal fiscaal onbelaste ruimte hiervoor.

Afschaffen maximum aan te vergoeden kilometers
Aansluitend is ons voorstel aan KLM om niet langer een maximum te stellen aan de te vergoeden kilometers. Ook hier geeft de overheid werkgevers de mogelijkheid om personeel tegemoet te komen en wij vinden dat KLM daar maximaal in mee dient te gaan. Te meer omdat de kosten voor huur- en koopwoningen rondom Schiphol voor veel cabineleden onbetaalbaar zijn en de prijzen blijven stijgen.

Moderniseringsslagen  
De VNC vindt het hoog tijd voor moderniseringsslagen op gebied van:
* IPB-faciliteiten: gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit waarmaken in de praktijk;  
* de Europa WRR: verbeteren door compensatie van verstoringen in de uitvoering;
* de aanrijdtijd reservedienst: verruimen naar anderhalf uur;
* inzet CL-tellers: meer ruimte creëren voor beschikbaarheid om deze in te zetten;
* cursustoelage: voor instromende cabinecollega’s een volwaardig salaris i.p.v. toelage;
* gezamenlijke lobby richting politiek versterken: concrete strategieën om op te komen voor een eerlijker speelveld, (duurzame) stabiliteit in de luchtvaartsector en daarmee behoud van werkgelegenheid.

KLM leden infosessies
In onze KLM leden infosessies geven we jullie de achtergronden op de actualiteit en daarbij is de mening van onze leden belangrijk! Woensdag 14 september om 11.00 uur is de eerstvolgende sessie, klik hier voor jouw aanmelding. We zien er naar uit jullie te zien/spreken!

Tot slot bedanken we graag alle leden voor hun bijdragen aan de cao-punten die we namens jullie inbrengen.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ingrid Brama, Roberto Tunzi en Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA