De VNC is in afwachting van reactie KLM

29 sep. 2020
Afgelopen vrijdag heeft de VNC, in een ultieme poging om tot een akkoord te komen, nogmaals een voorstel voor een Sociaal Plan aan KLM gepresenteerd waarin een terugkeergarantie en suppletie de basis vormen. Verder zijn wij bereid om tegemoet te komen aan een tijdelijke reductie op arbeidsvoorwaarden. Daar staat echter tegenover dat KLM ook over de brug komt en inhoudelijk beweegt richting ons voorstel voor het Sociaal Plan.

Vandaag heeft KLM aangegeven vanavond met een schriftelijke reactie te komen en deze morgenochtend mondeling aan de cabinebonden te willen toelichten.

Ontslag proberen te voorkomen
Gezien de ernst en de urgentie van de situatie bij KLM hebben wij vanaf het begin van de ovelegperiode heel duidelijk en consistent onze standpunten verwoord. Wij willen een passende bijdrage leveren in combinatie met een fatsoenlijk Sociaal Plan om gedwongen ontslag zoveel als mogelijk te voorkomen of anders te beperken. Daarnaast moet er voor collega’s die desondanks mogelijk gedwongen ontslagen worden, een goede regeling worden getroffen.
 
Bereid tot tijdelijk inleveren arbeidsvoorwaarden
Na kritische vragen over de door KLM en de overheid opgestelde voorwaarden voor leningen en garantstelling, is de VNC als eerste partij bereid geweest akkoord te gaan met de daarmee samenhangende tijdelijke bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden. Dit langs de inkomensstaffel, wat betekent dat we bereid zijn in te leveren op inkomen om de lening in het belang van het voortbestaan van KLM en dus voor ons allemaal veilig te stellen. Dat ons een ingreep in de inkomens te wachten staat doet pijn, temeer omdat cabinepersoneel reeds de kleinste loonsom heeft van alle domeinen. Wij beschouwen deze stap echter als noodzakelijk gezien de slechte situatie waarin onze werkgever en dus wij als werknemers verkeren.

Deadline KLM nadert met rasse schreden
KLM heeft aangegeven dat er snelheid moet worden gemaakt omdat hun gestelde deadline van 1 oktober met rasse schreden nadert. Het is wat de VNC betreft dan ook onbegrijpelijk dat, ondanks dat KLM zelf heeft aangegeven dat ons voorstel vanaf het begin glashelder is geweest, de inhoudelijke reactie van KLM zo lang op zich laat wachten. We wachten af waar KLM mee gaat komen.

Vervolgens staat er morgenmiddag een bijeenkomst gepland waarvoor KLM alle bonden heeft uitgenodigd. In dit zogeheten multilaterale overleg zouden de eventueel gesloten akkoorden van alle domeinen worden beoordeeld op onderlinge samenhang en balans. Dat is natuurlijk alleen mogelijk als er voor het cabinedomein een bevredigend concept akkoord is en dit ook bij de andere twee domeinen het geval is. Vooralsnog is dit helaas nog niet aan de orde. De VNC rekent erop dat KLM, nadat wij over de brug zijn gekomen, een forse beweging onze kant opmaakt met name op het gebied van ons voorstel voor een Sociaal Plan. Dat is in deze onzekere tijden echt noodzakelijk.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA