• home
  • Actueel
  • De VNC handhaaft KLM ultimatum -1 CA-maatregel

De VNC handhaaft KLM ultimatum -1 CA-maatregel

22 sep. 2017
De VNC heeft vandaag aan KLM middels een brief (klik hier) nogmaals te kennen gegeven dat het ultimatum betreffende het onvoorwaardelijk terugdraaien van de gehele -1 CA-maatregel per 1 oktober 2017 van kracht blijft. Uiteraard hopen wij dat KLM na de 5e keer* uiteindelijk onze eis wel zal inwilligen.

Indien KLM geen gehoor geeft aan het ultimatum, door beide bonden gesteld, dan zal de VNC vanaf 1 oktober 2017 niet langer toestaan dat KLM buiten de kaders van de huidige CAO vluchten uitvoert. KLM zal zich dan onverkort aan onze WRR dienen te houden en eventuele verstoringen op een andere manier op moeten lossen.

Hoe werkt het ‘motiveren’
Zoals je wellicht weet, dient KLM toestemming van de cabinebonden te vragen als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten onze CAO valt. Dit heet het 'motiveren' van vluchten en is bijna dagelijkse praktijk. De cabinebonden werken tot nu toe mee aan het laten doorgaan van vluchten die buiten de reguliere CAO-afspraken vallen. Hierdoor werkt het cabinepersoneel langer door dan in de CAO is toegestaan dit in ruil voor een gepast aantal compensatiedagen (CS) voor de betrokken cabinecollega's. Hierdoor kan KLM zonder al te veel problemen de vliegproductie overeind houden. De extra gewerkte uren  worden gecompenseerd middels CS-dagen, dat is voor KLM een relatief goedkope oplossing. Immers de verdiende compensatiedagen worden ingezet als het de werkgever uitkomt. Het opnemen van compensatiedagen door het individu zelf is, gezien de door KLM gecreëerde krapte in het korps, al tijden vrijwel onmogelijk. Cabineleden hebben dan ook niet de keuze om direct na de extra zware tewerkstelling CS op te nemen om zodoende de vermoeidheid te ‘compenseren’.

Hoe werkt duurder ‘motiveren’
Aangezien wij het -1CA vliegen sterk werkdrukverhogend vinden, eisen wij daar bij het motiveren hoe dan ook aanvulling tot de gebruikelijke samenstelling van de cabinebemanning, pas dan worden deze vluchten gemotiveerd. Tevens vragen wij voor elke andere motivering, dus ook die van volledig bemande vluchten, 1 extra CS dag voor de betrokken cabinecollega’s ter compensatie van de  -1CA regeling. Immers kun je op andere vluchten weer de dupe worden van een -1 CA vlucht.  

Hoe werkt stoppen met ‘motiveren’
Als we stoppen met het motiveren van vluchten die buiten onze geldende CAO-regels vallen, kan dat betekenen dat die vluchten moeten worden vertraagd of geannuleerd. De cabinebonden geven namelijk niet langer toestemming aan KLM om hun cabinepersoneel langer te laten doorwerken dan in de CAO is toegestaan. Voor onvoorziene omstandigheden zoals oorlogsdreiging, terrorisme of natuurgeweld zullen we een uitzondering maken. We stellen namelijk altijd de veiligheid van crew, passagier en KLM eigendommen voorop.

Tot slot, wij zijn net als KLM aan het beraden hoe nu verder te gaan met het cao-proces na het door KLM intrekken van hun cao-eindbod. Wij zullen op korte termijn met een reactie komen.   

KLM sectiebestuur

*Voor een overzicht van het KM cao-proces tot nu toe zie: http://vnconline.nl/maatschappijen/klm/laatste-cao-nieuws

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA