De VNC en KLM gaan cao akkoord tekenen

6 feb. 2018
KLM heeft aangegeven het cao principeakkoord zoals uitonderhandeld met de VNC te willen ondertekenen en implementeren. Daarmee ligt er een gebalanceerd cao-akkoord tussen twee partijen: KLM en de VNC, waarvan bijna 70% van alle cabinecollega’s lid is.

De cao is een ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ dus als het principeakkoord (klik hier) is ondertekend en de cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldt deze voor alle KLM cabinecollega’s.

Er is hiervoor een lange, moeizame weg bewandeld die begrijpelijk de gemoederen bezighoudt. De weg leek in een doodlopende straat te eindigen toen het KLM eindbod massaal werd weggestemd.

Evenwichtige cao
Vervolgens is er vanuit de KLM cao delegatie aan beide cabinebonden een oproep gedaan voor informeel contact met als doel het vastgelopen overleg vlot te trekken. De VNC vond dat zij haar verantwoordelijkheid moest nemen en is ingegaan op deze uitnodiging. Collega vakbond FNV maakte hierin een andere keuze en daarom vond het intensief overleg nadien enkel plaats tussen de VNC en KLM. Na zeer stevig onderhandelen tussen deze twee partijen heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een gebalanceerd cao principeakkoord. Hierbij hebben we enerzijds het maximaal haalbare aan positieve punten voor het korps binnengehaald en anderzijds de verantwoordelijkheid genomen voor een bijdrage aan de bezuinigingen.

Weloverwogen keuzes
De Ledenraad (onze tweede kamer/parlement en democratische vertegenwoordiging) stemde in met het principeakkoord en koos dus voor een evenwichtige cao die loopt tot juni 2019. De Ledenraad heeft een belangrijke rol namens alle VNC leden, zij neemt de vertegenwoordiging van de achterban op zich en spant zich dan ook tot het uiterste in om op detailniveau kennis te hebben van de vaak ingewikkelde cao materie. Hierdoor kan zij goede bijdragen leveren door mee te denken en input, ideeën en kritische feedback te geven. Zo komt de VNC tot weloverwogen keuzes en is deze brede permanente vertegenwoordiging goed te rechtvaardigen.

Harde voorwaarden in cao akkoord
De invoering van de nieuwe CBS gaat gelijktijdig met de invoering van de aangepaste service en methodiek, dat is onder harde voorwaarden vastgelegd. De uitwerking van die serviceaanpassingen en efficiënte werkmethodiek ligt grotendeels bij de Groepscommissiecollega’s die een korps brede vertegenwoordiging uit beide cabinebonden heeft. Uiteraard houdt de VNC korte lijnen met die werknemersvertegenwoordigers om dit proces te bewaken en volgens de vastgelegde afspraken te voltooien.

Het gefaseerd vervangen van de -1 CA maatregel door de vernieuwde CBS inclusief aangepaste service en werkmethodiek heeft een uiterste deadline, per winterdienst 2018 moet dit zijn voltooid. Haalt KLM die deadline onverhoopt niet, dan worden alle nog bestaande -1 CA vluchten met een CA aangevuld tot dat er wel voldaan is aan de vervanging van de -1 CA maatregel door de nieuwe afspraken. Ook dit staat zwart op wit en hiermee zijn losse eindjes afgedekt.

Voor uitgebreide achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar de speciale KLM cao button op onze website klik hier.

De VNC is verheugd dat na een lange tijd van onrust en onzekerheid er eindelijk een breed gedragen nieuwe cao is afgesproken die recht doet aan de hoge inzet van het cabinepersoneel en ook een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor KLM. Wij vertrouwen erop dat met dit akkoord de rust in het korps zal wederkeren.  
KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA