• home
  • Actueel
  • De VNC eist nakoming lifo-afspraken van KLM

De VNC eist nakoming lifo-afspraken van KLM

10 jun. 2020
Tijdens het vervolgoverleg tussen KLM en de cabinebonden is duidelijk geworden dat KLM de nakoming van de cao-afspraak om de overtolligheid te bepalen aan de hand van het lifobeginsel blijft weigeren. De VNC vindt dat de gemaakte afspraken juist nu nagekomen moeten worden en dat KLM  zich aan de gemaakte afspraak dient te houden. Omdat KLM dit bij het cabinepersoneel weigert zien we ons genoodzaakt om de zaak voor te leggen aan de kort geding rechter. Dit hebben we voorafgaand aan deze communicatie ook aan KLM medegedeeld.

Het is ontzettend spijtig dat het zo ver moet komen, maar er moet nu echt zo snel mogelijk helderheid komen. Ondertussen zitten duizenden collega’s in spanning over hun baan en hun toekomst.
KLM wil pertinent geen lifo, wel willen ze in tweede instantie nadenken over varianten op afspiegeling. De werkgever doet daarvoor een nadrukkelijk beroep op input van beide cabinebonden omdat zij daar zelf (nog) geen ideeën over heeft. FNV Cabine heeft aangegeven daar in mee te willen gaan, de VNC ziet daar geen aanleiding toe.

Geen variant op afspiegeling
Wij hebben cao-afspraken met KLM gemaakt en willen geen varianten op afspiegeling. Gelet op het belang van anciënniteit en senioriteit bij ons carrièreverloop achten wij afspiegeling onacceptabel. Afwijken van de lifo-afspraak uit de cao zet daarnaast de deur open naar verdere afbraak van cao-afspraken door KLM. Het is wat de VNC betreft onvoorstelbaar dat KLM nu over varianten wil onderhandelen terwijl er cao-afspraken over dit onderwerp zijn gemaakt. Bovendien is er geen tussenweg die recht doet aan de zekerheid die onze leden zouden moeten kunnen ontlenen aan de cao. Het wordt A (lifo) of B (afspiegeling) maar nu wil KLM met een mogelijke C komen maar heeft zij daar zelf geen ideeën voor. In de tussentijd zitten vele leden met een knoop in hun maag door de enorme spanning en KLM moet nog iets bedenken omdat zij van de lifo-afspraak af wil...

Nog steeds geen inzage in sociaal plan KLM
Ook onderdeel van de agenda was dat KLM haar sociaal plan voor cabinepersoneel zou presenteren. Echter, omdat wij weigeren van gemaakte cao-afspraken rondom lifo af te stappen, wil KLM op dit moment het sociaal plan niet met ons delen. We werden dus gedwongen af te zien van lifo om inzicht in hun sociaal plan voor cabinepersoneel te krijgen. KLM benadrukte dat het sociaal plan gekoppeld is aan het afspiegelingsbeginsel of een variant daarop. Wij hebben in de cao al afspraken gemaakt over wat we gaan doen bij overtolligheid. Nu hier mogelijk daadwerkelijk sprake van zou kunnen zijn, ziet KLM bij cabinepersoneel hiervan af.
Kortweg: KLM wil af van deze collectief gemaakte afspraak waar leden van beide cabinebonden mee hebben ingestemd en waar iedereen te allen tijde op moeten kunnen vertrouwen.

Gaan voor balans
Bij andere domeinen zijn door KLM (zelfs recent nog) zeer goede afspraken gemaakt over lifo en een sociaal plan. Aangezien KLM de afgelopen jaren steeds spreekt over een balans tussen de drie domeinen vinden wij dat het ook voor het cabinedomein geen probleem kan zijn om tot vergelijkbare goede afspraken te komen.

KLM bestuur

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA