De VNC blijft bij ultimatum KLM

5 sep. 2017
Op 9 augustus hebben wij een voor-ultimatum inzake de -1 ca maatregel gesteld. De VNC en de FNV Cabine eisten volledig en onvoorwaardelijke intrekking van de -1 ca maatregel per 1 oktober 2017. Op 1 september heeft KLM aangegeven de maatregel niet onvoorwaardelijk in te trekken, maar er de voorwaarde van een handtekening onder een cao-protocol aan te verbinden, gebaseerd op het recente KLM-eindbod. Daarnaast doet KLM geen uitspraken over de datum waarop de -1 ca maatregel zou worden ingetrokken.
 
De VNC heeft afgelopen vrijdag direct aan KLM te kennen gegeven het voor-ultimatum om te zetten in een ultimatum en onze voorlopige acties aangekondigd. Te weten: de VNC zal vanaf 1 oktober 2017 niet langer toestaan dat KLM buiten de kaders van de huidige cao vluchten uitvoert. We eisen dus dat KLM zich onverkort aan onze WRR houdt en verstoringen op een andere manier dient op te lossen.
Gisteren  liet KLM middels een brief klik hier weten het niet eens te zijn met de gang van zaken. Jullie raden het al…ook wij hebben middels een VNC brief klik hier gereageerd om onze standpunten te verduidelijken en omdat we alles zwart op wit willen houden.

KLM Sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA