• home
  • Actueel
  • De VNC and easyJet bereiken CAO principe akkoord/The VNC and easyJet have reached tentative agreement CLA

De VNC and easyJet bereiken CAO principe akkoord/The VNC and easyJet have reached tentative agreement CLA

14 feb. 2018
We zijn verheugd te kunnen melden dat de onderhandelingen tussen de VNC en easyJet hebben geleid tot een cao principe akkoord voor het cabinepersoneel Amsterdam based. Het gaat om de eerste aanstaande cao voor de Nederlandse basis van easyJet en onze leden kunnen daar op korte termijn over stemmen.

Bij deze op hoofdlijnen de belangrijkste punten uit het principe akkoord:

Een salarisverhoging die varieert tussen de 11% en 24%, afhankelijk van je leeftijd, tijd in dienst en functie.
Verder geldt er een inflatiecorrectie van 1,6% over jaar 2 en 3.
Introductie van een pensioenregeling waarbij easyJet een bijdrage in het pensioenfonds stort ter grootte
van 5 % van je salaris;
Bij ziekteverlof zal easyJet de eerste 30 dagen 100% van je salaris doorbetalen;
De nominale sectortoeslag wordt verhoogd met 1,6% in jaar 2 en 3, dit betreft een inflatiecorrectie;
Voor nachtstops wordt het daggeld verhoogd met 1,6%, ook dit is een inflatiecorrectie in jaar 2 en 3;
Een vergoeding van €100,- voor zowel de CM als FA bij het uitlopen van je vlucht op je vrije dag;
Na een jaar fulltime dienstverband is er de mogelijkheid tot parttime werken in de percentages 50 en 75%.

Deze cao zal bij instemming van de leden per 1 maart 2018 ingaan, dat is een maand eerder dan gepland. De salarisverhoging zal ook gelden vanaf 1 maart aanstaande maar wordt met terugwerkende kracht uitbetaald per 1 april 2018. Dit heeft te maken met de administratieve werkzaamheden bij de salarisafdeling.

Kom naar de VNC informatiesessies

Om het cao principe akkoord aan jullie toe te lichten hebben we VNC infosessies gepland op:
Donderdag 15 februari van 11.00 tot 13.00 uur
Maandag 19 februari van 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag 21 februari van 13.00 tot 15.00 uur.
We nodigen je van harte uit voor een van de sessies die plaatsvinden op het VNC kantoor, Stationsplein 406 te Schiphol Oost. Graag jouw voorkeursdatum opgeven via een mail aan secretariaat@vnconline.nl.

Stemming

Na de infosessies start de digitale stemming over dit principe akkoord en wel op donderdag 22 februari. Stemmen is mogelijk tot dinsdag 27 februari 14.00 uur. We hebben die dag (27-02) een algemene ledenvergadering gepland om 13.00 uur. Ook hier kun je je voor opgeven via een mail aan secretariaat@vnconline.nl. Over de stemmingsprocedure ontvang je binnenkort nog meer informatie.
We streven er naar om na het sluiten van de stemming de uitslag zo spoedig mogelijk bekend te maken aan jullie.

Mocht je nog vragen hebben, mail ons want we beantwoorden deze graag.

We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen op de informatiesessie!

Sectiebestuur easyJet


We are pleased to announce that easyJet and the VNC have reached a tentative agreement regarding a new Collective Labour Agreement (CLA) for Amsterdam Cabin Crew Members.

Improvements include:

A basic pay rate increase between 11% and 24% (depending on age, rank and time of employment) and a
pay inflationary increase of 1,6% in year 2 and 3;
Introduction of a Cabin Crew pension at a rate of 5% employer contribution;
Sickness benefits with a 100% basic salary paid the first month;
A nominal sector pay inflationary increase of 1,6% in year 2 and 3;
Night stop allowance inflationary increase of 1,6% in year 2 and 3;
Day off payment increased to a flat rate of 100€ for both CM and FA;
Part time (50% en 75%) roster availability.

The start term of this CLA agreement will be March 1st 2018 which is one calendar month earlier than planned of April 1st, basic salary only will be retroactive.

VNC information sessions

Highlights of the CLA agreement and the new pay rates will be presented and discussed during the coming VNC information sessions held at the VNC office, Stationsplein 406 at Schiphol East on:
Thursday 15th February from 11 till 1 pm
Monday 19th February from 1 till 3 pm
Wednesday 2th February from 1 till 3 pm.

We would like to welcome you at one of the sessions, please give your preferred day via an email to secretariaat@vnconline.nl.

Voting

Online Voting on the new CLA will commence Thursday February 22nd and will last until the Tuesday 27th at 2pm. At that day (27-02) we also have the membership meeting at 1 pm, please sign up via an email to secretariaat@vnconline.nl. You will receive more information about the voting procedure. And as soon as the results of the election are clear, they will be made public.

Do you have any questions, please let us know because we are there to answer them.

We do encourage everyone to attend at least one of the information sessions!

Board members easyJet

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA