De oncomfortabele spagaat van KLM

27 feb. 2015

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dat denkt de VNC bij de door KLM geschetste probleemsituatie omtrent de zomerproductie. KLM kwam eind november met de abrupte mededeling dat zij met onmiddellijke ingang besloot te stoppen met aanname van nieuw cabinepersoneel en zit daar nu mee in
Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dat denkt de VNC bij de door KLM geschetste probleemsituatie omtrent de zomerproductie. KLM kwam eind november met de abrupte mededeling dat zij met onmiddellijke ingang besloot te stoppen met aanname van nieuw cabinepersoneel en zit daar nu mee in haar maag. 

De VNC heeft destijds onmiddellijk gewaarschuwd dat dergelijke draconische maatregelen leiden tot tekorten aan cabineleden voor de toenemende (zomer)productie. En nu, met de zomerschema's voor de deur, zijn de problemen niet te overzien. Vanwege die door KLM ingezette aannamestop op cabinepersoneel zijn er naar schatting zo'n 250 cabinecollega's (FTE, dus op fulltime basis) tekort voor het bemannen van de vluchten. Ofwel de uitvoering van de zomerproductie die eind maart al start, loopt gevaar.  

Regeren is vooruitzien
Alle verantwoordelijkheid van de nadelige effecten - waar de VNC in november direct voor waarschuwde - is de aap op de schouder van KLM. Die aap mag nu niet overspringen op de schouders van de cabinebonden noch op die van cabinepersoneel. Ze zijn namelijk te danken aan KLM's onverbiddelijke beslissing die werd genomen als voorsprong op de cao onderhandelingen.Om uithunoncomfortabele spagaat te komen, denkt KLM aan de volgende slechte opties: het uitkleden van de WRR of het schrappen van vluchten.

Druk op de ketel
De optie die KLM ons in de cao onderhandelingen het liefst door de strot duwt, is het versoberen van de WRR. Gevolg van het verlagen van de A-factor van 1,6 naar 1,5 is dat het reisverlof voor ons (voor 100%'ers op jaarbasis) terug kan lopen met maar liefst 20 dagen!
Al die tijd wordt er door het bedrijf op twee poten gehinkt: enerzijds rekende zij op voorhand op een verlaagde A-factor van 1,5 en anderzijds finaliseerde zij de zomerschema's op basis van de huidige WRR met een A-factor van 1,6.

KLM zaait onrust onder personeel
KLM suggereert dat de VNC haar verantwoordelijkheid niet neemt omdat we niet blindelings tekenen bij het kruisje. Met de verdeel en heers politiek zaait KLM onrust onder haar eigen personeel. Voor alle duidelijkheid en voor het juiste perspectief mag het ook weleens gezegd worden dat KLM met nog geen enkele personeelsgroep tot een akkoord op productiviteitsverhoging is gekomen. Tel daarbij op dat er in tegenstelling tot het cabinedomein er elders op de werkvloer sprake is van overtolligheid die nog niet geleid heeft tot gedwongen ontslagen. Er wordt daar nog onderhandeld over een vrijwillige vertrekregeling.  Bij de andere vliegende populatie heeft KLM wel personeel aangenomen om de vliegproductie veilig te stellen. Om nog maar te zwijgen over het nog altijd torenhoge aantal managementlagen op het hoofdkantoor.

Roosters in de soep
Als een kat in het nauw heeft KLM besloten dat zij vluchten van begin mei (die op 27 maart worden gepeild) nog niet gaat tonen in ons verzoekensysteem. Dit in een periode waarin Koningsdag en de meivakantie vallen... Zij kan volgens de cao vluchten vasthouden, maar niet zomaar sleutelen aan het verzoekensysteem. Door de ontstane chaos kiest KLM ervoor om het cabinepersoneel in het hart te raken. Want als onze roosters in de soep lopen weet je qua werk-privé balans niet meer waar je aan toe bent.

Kortom: zoals we al eerder communiceerden is cabinepersoneel straks de klos omdat KLM op de muziek vooruit loopt en daarbij haar korps vergeet!

Vanzelfsprekend is de VNC niet blind voor wat er in de wereld om ons heen gebeurt en pakken we onze verantwoordelijkheid, maar wel op een goede en gelijkwaardige basis. Deze discussie wordt gevoerd op de cao tafel waar die thuishoort.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA