De KLM cao kan van start

11 sep. 2015

Afgelopen woensdag was er overleg tussen KLM en alle bij KLM actieve vakbonden. KLM heeft een toelichting gegeven op de drie afgesloten cao-protocollen en de evenwichtigheid aangetoond in de gerealiseerde bezuinigingen bij grond, vliegers en cabinepersoneel.
Ongetwijfeld weten jullie dat de grond- en cabinebonden al langer een deal hadden met KLM. De  vliegers, die als eersten een raamwerk voor een cao-afspraak hadden liggen, hebben uiteindelijk wat meer tijd nodig gehad om ook een definitief protocol af te spreken. Afgelopen dinsdag kwam er eindelijk witte rook uit de Ledenraadszaal van de VNV in Badhoevedorp en nu hebben dus alle partijen een akkoord met KLM op de noodzakelijke bezuinigingen.

Wat bedoelen we met evenwichtigheid?
KLM noemde aan het begin van het cao-proces een target van 4% productiviteitsverhoging. Die target gold voor iedereen. Tijdens de onderhandelingen waren er echter veel overleggen waarbij niet alle partijen aan tafel zaten, omdat het overleg diep de techniek van een bepaalde beroepsgroep in moest. Om het overzicht niet te verliezen, hebben wij toen een voorbehoud gemaakt dat aan het einde van de rit een gemeenschappelijke bijeenkomst moest worden georganiseerd om de gemaakte afspraken op evenwichtigheid te kunnen beoordelen.  

Met die toelichting en de financiële onderbouwing ervan, heeft de VNC vervolgens de tijd tussen woensdag en vandaag gebruikt om zelf een oordeel te vellen. Wij kunnen concluderen dat alle partijen dezelfde inspanning  leveren met betrekking tot de bezuinigingen en daarmee is voor VNC de evenwichtigheid duidelijk. Vandaag hebben wij dat KLM conform afspraak laten weten. Klik hier voor de VNC brief gericht aan KLM.

High Performance
We hebben nog wel een kanttekening gemaakt met betrekking tot de reorganisatie bij de grond. De bezuinigingen bij vliegers en cabinepersoneel komen volledig uit onze cao's en kunnen dan ook bijna met een druk op de knop worden gerealiseerd. Bij de grond is dat niet het geval. Daar zijn de effecten van de reorganisatie, de beoogde High Performance Organisatie, in de rekensom meegenomen. De kranten staan er vol mee, want helaas zullen er straks ook grondcollega's de organisatie moeten verlaten. Dat is triest, maar niet meer te voorkomen. KLM heeft een inschatting gemaakt van de reductie in FTE's die bewerkstelligd moet worden. Op welke manier dat zal gebeuren, is onderwerp van gesprek tussen KLM en de Ondernemingsraad en dat instemmingtraject loopt nog.  De VNC zal blijven monitoren of de door KLM verwachte besparingen bij het grondpersoneel daadwerkelijk worden gehaald.

De afspraken die we hebben gemaakt over de WRR voor cabinepersoneel gaan op 19 oktober in. Vandaag gaan die nieuwe schema's het verzoekensysteem in, zodat ze per 19 oktober kunnen worden aangevraagd. Vanaf 19 oktober stopt het op de lat zetten van reisverlofdagen waarmee het cabinepersoneel het bedrijf geholpen heeft om de zomerproductie te kunnen vliegen. KLM zal ergens volgende week een overzicht sturen aan al het cabinepersoneel over de opgebouwde dagen tot 19 augustus en komt na 19 oktober met een laatste update. Hoe deze dagen zullen worden afgebouwd wordt nog overlegd, dus dat laten wij jullie later weten.

Eén ding moet ons nog van het hart: de directie van KLM communiceert al geruime tijd alle plannen in termen als 'meedoen en winnen'. Alle KLM'ers leveren in: collega's blijven qua salaris op de 0-lijn, leveren vakantiedagen in, verlaten de blauwe poort, vliegen langer door of leveren reisverlof in. De hoogst betaalde KLM-managers echter, de managers die geen cao hebben maar op Executive arbeidsvoorwaarden (EAV) in dienst zijn, leveren niets in. Ze worden misschien geraakt door de FTE-reductie, maar daarbij blijft het dan ook. Blijkbaar geldt het inleveren niet voor deze groepering en dat is voor de VNC onbegrijpelijk en onuitlegbaar. In een brief doen wij dan ook een dringend beroep aan KLM om ook deze collega's een duit in het blauwe zakje te laten steken. We zijn benieuwd of die bal wordt opgepakt.

Sectiebestuur KLM

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA