• home
  • Actueel
  • De CL en KL teller van KLM, hoe zit het precies?

De CL en KL teller van KLM, hoe zit het precies?

3 apr. 2019
Er is recent gehoor gegeven aan de wens van het KLM cabinekorps om meer zeggenschap te krijgen over tellerdagen en om op vrijwillige basis flexibel RV/NIZ te hebben. Zo kun je jezelf eerder indeelbaar maken of enkele dagen sparen om die op een later tijdstip in te zetten. Vanuit KLM was er de wens om tot een vereenvoudiging van tellerdagen te komen.

In het kader van de cao afspraken tussen KLM en de VNC zijn deze wensen uitgewerkt door gespecialiseerde VNC en KLM collega’s. Een hele uitdaging maar het is gelukt! Hoe zit het nu precies? Bij deze een toelichting.

Hoe was het?
Restant Reisverlof (RR) dagen ontstaan bij 67% en 80%-ers door zogeheten ´kwartjes en halfjes´ die niet gelijk uitgekeerd kunnen worden. Zodra alles bij elkaar opgeteld op die teller op 1 komt moet KLM die RR-dag in de eerstkomende indeling in je rooster zetten, alleen mag dit geen verzoek in de weg staan. De vraag kwam of het mogelijk was om deze dag te preassignen zodat je jezelf op een andere dag indeelbaar kunt maken. P&A was bereid dit te doen, alleen sluiten ze daar bepaalde dagen zoals feestdagen van uit en kan er besloten worden om dat voor andere periodes ook te laten gelden.
Het blijft echter wel een gunst en KLM is niet verplicht dat te doen, het gaat ook buiten het verzoekensysteem om. In de loop der tijd zijn collega’s dit echter als een recht gaan zien wat het simpelweg niet is. Die ene dag moet KLM altijd in je eerstvolgende rooster indelen maar boven die ene dag - dus de meerdere dagen die vaak ontstaan doordat mensen kop-staart aanvragen - heeft KLM nu ook al zeggenschap en kan die zonder overleg nu ook al in je rooster zetten.

Wat verandert er nu?
Zowel CS dagen als RR dagen gaan straks 50/50 naar de CL en KL teller. Over de CL teller heeft alleen de CA zeggenschap, voor wat betreft de KL dagen geldt een gedeelde zeggenschap. Voor de duidelijkheid: zowel de CL als de KL dagen zijn jouw dagen, dus KL dagen zijn geen KLM dagen. Wel is het zo dat bij (net zoals in de huidige situatie bij CS dagen boven de 2) RR dagen boven de 1, de zeggenschap gedeeltelijk bij KLM ligt en dat is straks ook het geval is bij KL dagen. Daar waar je nu zeggenschap hebt over 2 CS dagen, of beter gezegd KLM mag niet zonder jouw toestemming of verzoek deze dagen indelen, krijg je straks zeggenschap over maximaal 10 CL dagen. Die kun je zelf via het Verzoekensysteem 5 tot 16 weken vooruit indelen en het wordt gelijk duidelijk of het gelukt is.

Waarom is voor die 50/50 verdeling gekozen?
Hier is veel discussie aan vooraf gegaan en alle vragen en zorgen die het korps heeft, hadden de VNC specialisten uit de betreffende werkgroep ook. RR dagen zijn restant reisverlof dus waarom niet allemaal naar de CL teller? Om het systeem goed te kunnen laten werken en mensen ruim de mogelijkheid te geven om CL dagen in te delen, moet er een goede balans zijn tussen het aantal CL en KL dagen. Er is gekeken naar hoe dagen opgebouwd worden. Door het losklikken van RV/NIZ kunnen mensen hun potje met CL dagen vullen. Daarnaast gaan ook HV dagen naar de CL teller. IR dagen gaan dan weer naar de KL teller (zeggenschap ligt momenteel volledig bij KLM). Als je alle RR dagen naar de CL teller zou doen en niet zoals de CS dagen 50/50 naar de CL en KL teller dan zou er geen goed evenwicht zijn tussen de CL en KL teller omdat de KL teller dan te weinig opbouwt. Als je dit zou doen dan is het effect op de CL teller dat die niet maximaal 10 mag zijn, maar maximaal nog maar 5 en dat alles boven de 5 dan naar de KL teller zou gaan. Veel leden waren juist blij dat de zeggenschap van 2 CS naar 10 CL ging en de Ledenraad heeft mede om die reden er voor gekozen om ook bij RR voor de 50/50 verdeling te gaan.

Waarom is er in de overgangsperiode gekozen voor 100% naar de KL teller?
KLM heeft een analyse gedaan naar het aantal dagen dat nu uitstaat bij het korps. Wil je dat het korps al vanaf het begin van deze regeling gebruik kan maken? Dan was er wederom een goede verdeling over de CL en KL teller nodig! Daarbij is gekeken naar de dagen die nog uitstaan; CS dagen, HV dagen, IR dagen en RR dagen. De eerste 2 CS dagen gaan daarbij naar de CL teller, het resterende saldo CS dagen gaat 50/50 naar de CL teller tot een maximum van 10, alles daarboven gaat naar de KL teller.
HV dagen gaan volledig naar de CL teller. IR dagen volledig naar de KL teller en om ook in de opstartfase van deze regeling genoeg dagen op de KL teller te hebben is er in de overgangsregeling voor gekozen om RR dagen 100% naar de KL teller te verplaatsen.
Het blijven overigens nog steeds de dagen van het individu alleen is hier nu een gedeelde zeggenschap waar je vroeger geen zeggenschap had. Er is ook goed gekeken naar het aantal mensen met hoge CS en RR standen, het zogenaamde spaarpotje, en dat zijn er relatief heel weinig.

Om een mooie nieuwe regeling van start te laten gaan, zal er altijd een overgangsfase zijn en ontkom je er niet aan dat sommigen daardoor in het begin enigszins benadeeld zullen worden.

Daarnaast is er voor gekozen dat we beginnen met het afsplitsen van RV/NIZ van ICA reizen met minimaal 4 dagen RV. Dit ook in verband met verstoringen, je wil niet dat je straks bij later thuiskomen nog maar 1 dag RV overhoudt. Daarnaast is op Europa RV hard dus daar kun je ook niet aankomen.

We gaan na een half jaar evalueren en kijken of het mogelijk moet zijn om NIZ, dus niet RV, van een Europa BIP los te klikken.

Tot zover de update

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA