• home
  • Actueel
  • Constructief cao-overleg tussen VNC en KLC, maar loon blijft een pijnpunt

Constructief cao-overleg tussen VNC en KLC, maar loon blijft een pijnpunt

13 okt. 2022
Nadat de VNC eind september een hernieuwde voorstellenbrief aan KLC stuurde, zijn beide partijen gisteren weer in overleg getreden. Na een dag intensief en constructief overleg te hebben gevoerd, is er vooruitgang geboekt en op bepaalde punten overeenstemming bereikt.

Positieve verandering in houding KLC
In onze laatste berichtgeving spraken we de hoop uit dat KLC tot nieuwe inzichten zou komen en met betere voorstellen ten aanzien van onder andere de WRR (Werk en Rusttijden Regeling) zou komen.
Gelukkig was dit het geval en hebben we concreet kunnen onderhandelen over broodnodige verbeteringen. Daarbij is het van belang dat we op korte termijn structurele afspraken kunnen implementeren. Dat is immers de behoefte vanuit onze leden.

Er is onder meer gesproken over het sneller opbouwen van de verschillende vormen van vrije tijd om daarmee meer rust te creëren in de roosters, het ophogen van het aantal Superjokers en het verkrijgen van een hotelkamer bij een wachttijd van 3 uur of langer. We zitten op de meeste van bovenstaande onderwerpen op één lijn met KLC en op een aantal onderwerpen hebben we tegenvoorstellen gedaan. Hier zullen we volgende week op doorgaan.

Loon
Een pijnpunt blijft een goede structurele loonsverhoging. De VNC vindt het huidige loonbod van KLC te laag en onvoldoende recht doen aan de nog steeds sterk stijgende inflatie.
De VNC heeft vastgehouden aan een hoger loonbod en verwacht volgende week een reactie hierop van KLC.

Onderhandelingen volgende week hervat
Met nog een aantal onderwerpen uit te onderhandelen gaan we volgende week het overleg hervatten. Naar aanleiding daarvan komen we graag weer bij jullie terug om jullie verder te informeren.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA