Cao-resultaat met KLM

29 mei 2015

Op woensdag 27 en donderdag 28 mei heeft de VNC samen met de andere cabinebonden lang en moeizaam cao-overleg gevoerd met KLM. De boodschap van KLM is al maanden: om te kunnen investeren en daarmee de klant te kunnen behouden en/of binnen te halen, is er cash nodig. Daarnaast dienen we
Op woensdag 27 en donderdag 28 mei heeft de VNC samen met de andere cabinebonden lang en moeizaam cao-overleg gevoerd met KLM. De boodschap van KLM is al maanden: om te kunnen investeren en daarmee de klant te kunnen behouden en/of binnen te halen, is er cash nodig. Daarnaast dienen we goedkoper en productiever te worden. Met de huidige kostenstructuur redden we het niet op de lange termijn. KLM heeft heel veel last van Low Cost maatschappijen en de maatschappijen uit het Midden Oosten. Onze kisten zitten vol maar doordat de tickets goedkoper in de markt moeten worden gezet, wordt er veel minder of niets verdiend.

Waar komen we vandaan?
Gedurende de zomer van 2014 werd er door de vorige CEO aangegeven dat het allemaal prima ging met KLM en ook de heer Juniac gaf in september nog aan dat Transform 2015 een succes was. Vervolgens was er wisseling van de wacht in Amstelveen en vrij snel werd een andere boodschap gecommuniceerd. De nieuwe CEO, de heer Elbers begon zijn "roadshow" en nadat alle werknemers waren geïnformeerd, was KLM genegen om de vakbonden te informeren en het Cao-overleg te laten beginnen. 

Op 18 december vorig jaar werd de aftrap van de onderhandelingen door de CEO zelf gedaan. Ondertussen is er al heel veel tijd en dagen besteed aan de cao-besprekingen; informatiesessies van KLM en natuurlijk ook van VNC zelf; het sturen van schriftelijke vragen en antwoorden etc. etc.

Eind november besloot KLM zonder enige vorm van overleg met de cabinebonden een aannamestop af te kondigen voor cabinepersoneel. Dat hoofdstuk is bekend met als resultaat dat er deze zomer gevlogen wordt met een a-factor van 1,5. Het cabinepersoneel heeft met dit grote offer de zomerproductie gered.  

En nu de dag van vandaag....
Na twee lange en moeizame dagen van onderhandelingen heeft de VNC tezamen met de andere cabinebonden een cao resultaat met KLM behaald. Zijn we blij met het resultaat? Ja en nee. Ja, omdat de financiën van KLM dienen te verbeteren. Het resultaat draagt hier aan bij. En nee, omdat onze zorgvuldig opgebouwde en gekoesterde cao aangepast wordt en dat doet pijn.

Waar we vanaf het begin helder in zijn geweest, is dat KLM niet alleen maar geholpen is met de miljoeneninzet van onze cabine-cao. De andere cao-domeinen grond en vliegers  dienen ook te leveren. Maar ons inziens moet er nog meer gebeuren. Er zijn twee belangrijke zaken die een bijdrage zullen moeten leveren aan een positief resultaat voor  KLM:

1.    KLM dient lean en mean te worden gemaakt. We houden scherp in de gaten wat er terecht komt van het snijden in managementlagen en het verbeteren / versnellen van processen en besluitvorming binnen ons bedrijf.

2.    De Europese Unie gaat eindelijk een vuist maken tegen de oneerlijke concurrentie van de maatschappijen uit het Midden Oosten.

Je kent inmiddels ongetwijfeld de KLM slogan "winnen, meedoen of verliezen". De VNC heeft geëist dat deze slogan onderbouwd wordt in een visie en een businessplan. KLM zal deze binnenkort leveren.

De inhoud van het cao-resultaat
Zoals we al hierboven schreven, doet dit cao-resultaat pijn. Dat realiseren we ons heel goed. Vergeet niet dat we zelf allemaal vliegende collega's zijn en we juist daarom precies weten waar de gevoeligheden liggen. Belangrijk is ook om te weten dat dit een resultaat is waar we keihard voor geknokt hebben, als het aan KLM had gelegen was de verslechtering nog veel ingrijpender  geweest. Er is gaande het proces veel gerepareerd of afgezwakt dankzij de gezamenlijke inspanningen van de cabinebonden. We hebben de volgende afspraken gemaakt met KLM maar deze zijn nog wel onder voorbehoud aangezien alle partijen nog terug moeten naar hun achterban:

WRR
  •     Vooruitlopend op de vervolgfase spreken partijen af op alle reizen met 6 dagen reisverlof of meer in het 0-schema het RV met 1 dag te verlagen.
  •     Er zal in de schema's een extra waardering worden toegekend bij tussenlandingen en wel per duty 0.4 dag waardering extra per tussenlanding in een duty (m.u.v. staartstukken). Dat betekent dat er op bepaalde bestemmingen een extra RV bijkomt.
  •     De opgebouwde dagen van de huidige zomerdienst gaan terug naar het individu. Er is een keuze tussen het toevoegen van deze dagen aan het JV van de komende jaren of schenken aan KLM. Op het moment dat de nieuwe WRR afspraak ingaat of KLM een simulatie van de afspraak kan inbouwen, stopt de opbouw van dagen.  

JV
De in de vorige cao tijdelijke ingeleverde winter JV dag wordt structureel ingeleverd.

(Re-)familiariseren SP en P
De SP en de P mogen onder de rang worden ingezet (de SP alleen boven de werkmethodiek) bij (re)familiariseren tot een CBT training is ontwikkeld.

Ko in RT
Deze wordt afgeschaft.

KO 1/0
Er komt een compensatie van 0,4 CS per 1/0 of deze KO wordt afgeschaft.

Engelse skill kader
Deze verplichte skill komt te vervallen.

Zomer JV werknemer 50+
Deze behoudt het recht op 24 JV in de zomer.

Pauze aan boord
Dit (heikele) onderwerp zal uitgebreid besproken gaan worden.

Vrijwillige vertrekregeling
Deze gaat gelden als er sprake is van aantoonbare en structurele overcapaciteit.

Visie
KLM levert in de vorm van een businessplan, zoals vanaf het begin gevraagd door VNC,een visie aan.

Werkgelegenheid
Geen gedwongen ontslagen en anders volgt er overleg.

Besteedbaar inkomen
In het pensioenoverleg kunnen afspraken gemaakt worden om de restant vrijgevallen pensioenpremie uit te laten betalen.

Perform 2020
KLM heeft als doelstelling 4% per jaar productieverhoging te realiseren en 2% te besparen op arbeidskosten. Met dit resultaat is invulling gegeven aan Flightplan 2015, de eerste fase van dit hele bezuinigingstraject. Voor de lange termijn staan er verschillende onderwerpen op de agenda waar KLM nog meer besparingen uit wenst te halen. Dit betekent dat er nu wel een resultaat ligt maar dat de volgende cao-rondes al weer op ons af komen. Ook hier zullen wij weer onze uiterste best doen om onze arbeidsvoorwaarden op niveau te houden. Al met al is dit geen vrolijke boodschap, maar wel een duidelijke.

De Ledenraad spreekt zich nog uit
Het geheel aan afspraken zal aan de Ledenraad worden voorgelegd op 4 juni a.s. De Ledenraadsleden, jullie vertegenwoordigers, zullen zich dan over dit totaalpakket uitspreken. Het sectiebestuur is overtuigd dat wat er nu voorligt het meest haalbare pakket is. Nogmaals, het doet pijn maar de VNC sluit haar ogen niet voor de situatie waar KLM zich nu in bevindt en pakt haar verantwoordelijkheid als vakbond om bij te dragen aan het financieel gezond maken van dit mooie bedrijf.

Het KLM sectiebestuur

 

 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA