Cao-raamwerk cabine ligt bij KLM

16 jan. 2015

De cabinebonden VNC, UNC en FNV hebben gezamenlijk inhoud gegeven aan een Cao-raamwerk. De intentieverklaring is tijdens het Cao-overleg met KLM gedeeld en toegelicht. Het bedrijf gaat zich nu buigen over ons raamwerk en komt daar op terug. Zo'n raamwerk dient als uitgangspunt op basis
De cabinebonden VNC, UNC en FNV hebben gezamenlijk inhoud gegeven aan een Cao-raamwerk. De intentieverklaring is tijdens het Cao-overleg met KLM gedeeld en toegelicht. Het bedrijf gaat zich nu buigen over ons raamwerk en komt daar op terug.


Zo'n raamwerk dient als uitgangspunt op basis waarvan afspraken tussen KLM en bonden verder worden gemaakt. Hieruit moet een evenwichtige balans komen tussen het eventueel investeren door de werknemers en het delen in de eventuele opbrengsten die daar uit komen. Op die wijze proberen we op een voor alle partijen acceptabele manier de toekomst van KLM te borgen.

Voor alle duidelijkheid, het Cao-raamwerk is als voorstel bij KLM gedaan en is dus nog onderwerp van de onderhandelingen. Omdat bonden en bedrijf daar nog middenin zitten en we dat proces niet willen verstoren, is besloten om de inhoud niet breeduit te delen. Belangrijke punten voor de VNC blijven echter de zaken uit onze eerdere voorstellenbrief. Onder onze Cao button op www.vnconline.nl vind je ook de eerder gestelde vragen van de VNC en UNC en antwoorden van KLM die belangrijk zijn voor de denkrichting in dit proces.

Leden informatiebijeenkomsten
Verder hebben we KLM meegegeven dat we komende weken nog informatiebijeenkomsten voor onze leden organiseren waarbij mogelijk nog vragen voor KLM uitkomen die we beantwoord willen zien. Bij deze nodigen we jullie opnieuw uit om je op te geven voor deze bijeenkomsten in het VNC kantoor te Schiphol Oost. Aanmelden kan via secretariaat@vnconline.nl o.v.v. je naam, personeelsnummer en voorkeursdatum/tijd.Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden (2 bijeenkomsten per dag):

donderdag 22 januari
1e sessie van 10.00 - 12.00 uur
2e sessie van 14.00 - 16.00 uur

vrijdag 23 januari
1e sessie van 10.00 - 12.00 uur
2essie van 14.00 - 16.00 uur

maandag 26 januari
1e sessie van 10.00 - 12.00 uur
2e sessie van 14.00 - 16.00 uur

We hopen jullie op een van deze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!

Vervolg proces
Aanstaande week zal KLM aan de bonden een toelichting geven op financiële en strategische zaken. Op basis van de inhoud hiervan zal de VNC bepalen of het doen van arbeidsvoorwaardelijke concessies daadwerkelijk noodzakelijk is.

Eind januari staat de hervatting van de Cao-onderhandelingen gepland. Wordt vervolgd...

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA