• home
  • Actueel
  • Cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel 2

Cao principeakkoord transavia cabinepersoneel deel 2

18 jan. 2016

Vorige week hebben we deel 1 met toelichtingen op het cao principe akkoord voor het transavia cabinepersoneel gestuurd. Vandaag volgt deel 2, we willen namelijk dat jullie als leden in februari een weloverwogen stem kunnen uitbrengen op dit resultaat van ruim twee-en-een-half jaar van onderhandelen. In deel 1 zijn de punten looptijd en inkomen toegelicht, hier in deel 2 lees je meer over vergoedingen en pensioenen.
 
Vergoedingen
Verhuisvergoeding
Aan de cabinemedewerker die tewerkgesteld wil worden op eerste meldstation Eindhoven, en indien door de verhuizing de reisafstand met 50% en tenminste met 10 km verminderd wordt, betaalt transavia een eenmalige belastingvrije verhuisvergoeding van maximaal € 7.750,- volgens de fiscale voorwaarden. Deze afspraak geldt vanaf datum definitief CAO akkoord en vervalt op de einddatum van de looptijd van dit CAO akkoord. Hierbij geldt een nader te bepalen terugbetalingsregeling voor kort-verblijvers.
 
In 2013 is Eindhoven - naast Amsterdam en Rotterdam - als derde meldstation erbij gekomen. In de cao heeft de VNC toentertijd laten opnemen dat iedere medewerker die ervoor koos om vanaf Eindhoven te vliegen, gedurende het eerste jaar gebruik kon maken van een hotelovernachting. De VNC vindt het belangrijk dat er niet alleen nieuwe collega's werkzaam zijn op Eindhoven en met deze afspraak worden collega's die al werkzaam zijn bij het bedrijf financieel gecompenseerd als ze ervoor kiezen om naar de regio Eindhoven te verhuizen om vanuit daar te vliegen. De verhuisvergoeding kan aangevraagd worden bij de UC. Deze zal vervolgens beoordelen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Op het moment van schrijven is er nog geen definitie van kort-verblijvers, een garantie voor transavia dat medewerkers niet op een verkeerde manier gebruik maken van deze regeling door bijvoorbeeld na een jaar weer terug te gaan. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit communiceren.
 
Dinervergoeding
Voor de berekening van het daggeld wordt de tijd van positioning van, naar en tussen buitenstation(s) gezien als 'verblijf'.
Voorheen kreeg crew geen daggeldvergoeding als men in de taxi naar Groningen zat om daar vervolgens het hotel in te gaan. De VNC vindt dit vreemd en is dan ook tevreden dat het nu met deze afspraak verleden tijd is. Dit geldt voor elke positioning vanaf een buitenstation en naar en tussen buitenstation(s), ongeacht op welke manier.
 
Pensioenen
Werkgeversbijdrage
De kosten van uitvoering van de pensioenregeling voor 2015 worden voorlopig geraamd op € 2,33 miljoen; het tekort is in dat geval € 284.000 in 2015. Op basis van deze berekening zal de werkgever de premie eenmalig in 2015 verhogen met € 284.000, op voorwaarde dat dit niet de CDC-classificatie van de regeling aantast.
Met deze afspraak wordt het verzoek van de VNC ingewilligd, dat het pensioentekort voor 2015 door de werkgever wordt betaald. Onze pensioenregeling is een CDC regeling (Collective Defined Contribution), wat inhoud dat de jaarlijkse premie vaststaat (wat de werknemer en werkgever maandelijks betalen). Hieraan zijn regels verbonden. Momenteel wordt onderzocht of deze eenmalige premie van de werkgever aan de regels voldoet. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit communiceren.
 
Extra pensioen sparen
transavia onderzoekt de mogelijkheden voor het openstellen van een (netto) pensioenspaarmogelijkheid voor medewerkers op vrijwillige basis. Indien dit onderzoek tot positieve uitkomsten leidt gaat transavia over tot implementatie, waarbij onder andere op basis van de haalbaarheid van administratieve afhandeling door transavia zal worden vastgesteld welke inkomensbestanddelen (bv. salaris, VE, vakantiegeld, eindejaarsuitkering) kunnen worden ingezet.
Naast de pensioenpremie die iedere werknemer maandelijks vanuit het salaris betaald, hebben leden aangegeven extra pensioen te willen sparen om zo meer pensioen op te bouwen. Met deze afspraak is hier nu gehoor aan gegeven en zullen de mogelijkheden worden onderzocht. Het is een soort cafetaria-regeling waarbij geld vanuit de ene pot (zoals vakantiegeld of overgebleven VE's) kunnen worden ingezet in een andere pot (in dit geval je pensioen).
 
Onderzoek naar uitvoering pensioenen
CAO-partijen hebben in een gezamenlijke werkgroep van vennootschap, vakbonden Grond en Cabine en het pensioenfonds de mogelijkheden voor het onderbrengen van de uitvoering van de pensioenregeling onderzocht. Er zijn meerdere alternatieven die interessant zijn. Een nader onderzoek naar alternatieve vormen wordt in 2016 voortgezet. Hiervoor zal een technische commissie in het leven worden geroepen, bestaande uit een lid namens de vennootschap en een lid namens de vakbonden, ondersteund door twee pensioendeskundigen, aan te wijzen door respectievelijk de vennootschap en de vakbonden. CAO-partijen hebben de intentie om voor 1 mei a.s. de besluitvorming over een (mogelijke) keuze voor een andere uitvoeringsvorm af te ronden, er vanuit gaande dat daarvoor voldoende informatie aanwezig is.
 
In 2015 heeft de VNC samen met transavia, de grondbonden en het pensioenfonds (SPTGC) gezocht naar alternatieve uitvoeringsvormen voor het pensioen. Het pensioen van het cabinepersoneel wordt uitgevoerd door SPTGC (Stichting Pensioen Transavia Grond Cabine). Het geld van zowel grond als cabine wordt belegd door Aegon. Jaarlijks wordt er nu heel veel geld betaald aan Aegon voor bepaalde zekerheden; een soort verzekering dat het pensioen niet wordt gekort door bijvoorbeeld een lagere rente. In deze werkgroep hebben we onderzocht of het verstandiger is om ons pensioen op een andere manier te organiseren, waardoor we het geld dat we nu kwijt zijn aan Aegon, in het pensioen zelf kunnen stoppen. Deze alternatieven zien er goed uit en kunnen uiteindelijk meer pensioen opleveren voor cabinepersoneel. Door veranderende wet- en regelgeving zijn er echter nog wel wat onduidelijkheden. De intentie van deze afspraak is om voor 1 mei 2016 een definitieve beslissing te nemen.
 
Levenslang nabestaandenpensioen
transavia onderzoekt de mogelijkheden voor het aanbieden van een levenslang nabestaandenpensioen. Het is de intentie van partijen om dit gelijktijdig met een besluit over een nieuwe uitvoering van de regeling in te voeren, mits passend binnen de geldende kostendekkende premie, die geldt vanaf 2016.
 
Nu krijgt de partner het pensioen van een overleden transavia cabinemedewerker tot de 67 jarige leeftijd. Daarna vervalt het nabestaandenpensioen. Dit vindt de VNC raar en we willen dan ook dat een partner van een collega het nabestaandenpensioen ontvangt tot haar of zijn overlijden. Deze afspraak voldoet aan deze wens!
 
Binnenkort deel III van de toelichting op het principe akkoord
Er komt een toelichting 3 aan op de punten vakantieregeling en procesafspraak duurzame inzetbaarheid. Heb je vragen en/of opmerkingen, schroom niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl
 
Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA