• home
  • Actueel
  • cao principeakkoord transavia cabinepersoneel

cao principeakkoord transavia cabinepersoneel

14 jan. 2016

Alle transavia leden hebben inmiddels het cao principeakkoord ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan achtergrond en uitleg. Dat doen we in de komende webberichten en in februari zullen er vier ledenvergaderingen plaatsvinden op ons kantoor op Schiphol-Oost.
 

Ook dan is er ruimte voor het stellen van vragen, voor discussie en een toelichting op het principe akkoord van de nieuwe cao. Eveneens is er het moment van het uitbrengen van jullie stem!

Jouw arbeidsvoorwaarden en jouw salaris
Om de collega's op Eindhoven en Rotterdam goed van dienst te zijn, zal de VNC ook een ledenvergadering op deze bases organiseren. Ook op deze ledenvergaderingen zullen we een uitgebreide toelichting geven op het principeakkoord en eventuele vragen beantwoorden. Deze toelichting is belangrijk, omdat we willen dat je precies weet waar je nu eigenlijk over stemt. Het zijn namelijk belangrijke zaken zoals jouw arbeidsvoorwaarden, jouw salaris. Je kan een weloverwogen stem uitbrengen als je de precieze betekenis van de tekst en de gevolgen hiervan kent.

In onderstaand bericht zullen we de punten looptijd en inkomen van het protocol bespreken. De komende weken zullen we, onderwerp voor onderwerp, een toelichting geven op de tekst van het protocol. Op deze manier hopen we dat ook de collega’s die niet aanwezig kunnen zijn op de ledenvergaderingen, een gefundeerde stem kunnen uitbrengen. Omdat we beseffen dat niet iedereen op de ledenvergaderingen aanwezig kan zijn, zal het namelijk mogelijk zijn om op een andere manier je stem uit te brengen. Te zijner tijd zullen we laten weten op welke manier.

Looptijd en inkomen

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2016.

Ruim twee-en-een-half jaar hebben de onderhandelingen geduurd. Reden hiervoor is het nieuwe strategische plan van transavia, dat halverwege de onderhandelingen roet in het eten gooide. Een kostenbesparing van 15% voor alle afdelingen zou noodzakelijk zijn om concurrerend te blijven. Kostenbesparingen die voor de VNC in die grootte voor het cabinepersoneel onacceptabel zijn. Het heeft toen nog een behoorlijke tijd geduurd voordat we een principeakkoord hadden waarbij het bedrijf uiteindelijk een aantal pijnlijke kostenbesparingen heeft laten vallen.

Salaris
Gedurende de looptijd van deze CAO kent transavia over de salarissen en de salarisschalen geen structurele kostencompenserende loonsverhoging toe.

Vanwege de kostenbesparingen is een loonsverhoging nooit een optie geweest voor transavia. Het bedrijf is hier altijd zeer stellig in geweest en de VNC heeft ervoor gekozen om standvastig te blijven op andere maatregelen die een verzwaring op hadden kunnen leveren voor het cabinepersoneel.

Tredepauze 2016 en 2017
Artikel 1.2 lid d van bijlage 2 van de CAO wordt niet toegepast in 2016 en 2017. Per 1 juli van deze jaren blijven alle werknemers in dezelfde trede ingeschaald. Indien blijkt dat in 2017 de basisvloot van transavia in Nederland niet met minimaal 4 vliegtuigen is gegroeid ten opzichte van de basisvloot in voor (mei)- en na (sept/okt) seizoen 2015, zal de maatregel tredepauze in 2017 niet worden uitgevoerd, tenzij partijen gezamenlijk vaststellen dat de beoogde groei per 2017 niet verantwoord is om bedrijfseconomische redenen.

transavia wilde in eerste instantie kosten besparen door het hele loongebouw aan te passen. Dit zou betekenen dat het begin- en het eindloon hetzelfde zouden blijven, maar dat het langer zou duren voordat je het eindloon zou bereiken. Er zouden dus meer treden worden toegevoegd waardoor je minder snel in loon stijgt. De VNC is geen voorstander van het definitief aanpassen van het loongebouw. Deze tijdelijke aanpassing is volgens ons weliswaar pijnlijk, maar is minder ingrijpend dan een aanpassing van het hele loongebouw.

Perspectieven CA1
Ter bevordering van doorgroei- en salarisperspectief voor cabinemedewerkers die de functie van CA1 bekleden, volgt promotie naar CA2 na maximaal 24 ervaringsmaanden en na een positieve afsluiting van CA2 development training en uitstekende beoordeling en ontwikkeling. Ten aanzien van CA1's die op 1 oktober 2015 meer dan 18 ervaringsmaanden hebben, geldt dat zij uiterlijk 31 december 2016 op CA2 development gaan. Voor CA1's die op 1 oktober 2015 minder dan 18 ervaringsmaanden hebben, geldt conform bovenstaande dat na maximaal 24 ervaringsmaanden promotie naar CA2 volgt.

Doordat er de afgelopen jaren weinig doorgroei is geweest, zijn er veel collega's die al langere tijd CA1 zijn. Dit betekent dat er geen doorgroei is in salaris en geen uitdaging in een nieuwe functie van CA2. Idealiter ziet de VNC dat alle CA1's per direct CA2 worden, maar dit is qua planning helaas onmogelijk. Met deze afspraak dwingen we het bedrijf om toch voor eind december 2016 de meest seniore CA1's te promoveren naar CA2.

Binnenkort deel II van de toelichting op het principeakkoord
Volgende week komt er een toelichting op de punten vergoedingen en pensioen van het protocol. Mocht je aan de hand van deze toelichting vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA