• home
  • Actueel
  • Cao- principeakkoord easyJet/Tentative CLA agreement easyJet

Cao- principeakkoord easyJet/Tentative CLA agreement easyJet

25 mei 2023
We zijn verheugd dat easyJet, de VNC en FNV een gezamenlijk cao-principeakkoord hebben bereikt. Omdat leden en collega’s vooral snel verbeterde financiële afspraken wensen, is gekozen voor een korte looptijd van 9 maanden en snel geld in de vorm van een eenmalige bonus en tijdelijk maandelijkse verhogingen. In september kunnen we dan verder met cao-onderhandelingen om ook tot goede inhoudelijke afspraken te komen.

Wij zijn ons ervan bewust dat leden met name de focus op salaris hebben als het gaat om verbetering van de huidige cao. Daarom is in het principeakkoord - waarover de leden het laatste woord hebben met de stemming die binnenkort wordt gehouden - een verlenging van de huidige cao voorgesteld met 9 maanden. Beginnend op 1 april 2023 en eindigend op 31 december 2023.

Financiële zaken in het principeakkoord:
eenmalige bonus
       FA jaar 1:
€1000,-
       FA jaar 2:
€1250,-
       Cabin Manager:
€1500,-
8 maandelijkse verhogingen (mei tot december 2023)
       FA jaar 1:
€170,-
       FA jaar 2:
€185,-
       Cabin Manager:
€215,-

De eenmalige bonus en de maandelijkse verhogingen zijn geen onderdeel van het basissalaris. De betalingen zijn niet pensioengevend en ook geen onderdeel van de prestatiebonus, zoals beschreven in de huidige cao. De maandelijkse verhoging van het salaris blijft van kracht totdat er een nieuwe cao is, waarvoor dus later dit jaar wordt onderhandeld.

Verder dit najaar
De vraag naar verbeteringen is groot, daar zullen we in het najaar dan ook verder op gaan inzetten. Het bereiken van een geheel nieuwe cao is een intensief proces met 3 partijen en dat vergt meer tijd om te realiseren. In september zullen we daarom terugkeren naar de onderhandelingstafel om een nieuwe cao uit te onderhandelen. Die zal dan per 1 januari 2024 moeten ingaan.

Doe vooral mee met ledeninfosessies
In onze diverse leden infosessies - op kantoor en ook online - lichten wij het nu bereikte cao-principeakkoord verder toe. Doe vooral mee en meld je aan via deze link. Zo kunnen jullie goed geïnformeerd je stem uitbrengen op het moment dat dit principeakkoord met een stemming ter goedkeuring aan onze leden wordt voorgelegd. Over het stemproces informeren we jullie nog en dat komt eveneens aan bod in de leden infosessies.

Data ledeninfosessies:
Dinsdag
30 mei van 10.00 - 11.00 uur
Dinsdag
30 mei
van 13.00 - 14.00 uur
Donderdag
1 juni   van 13.00 - 14.00 uur
Vrijdag   
2 juni
van 10.00 - 11.00 uur
Maandag
5 juni
van 11.00 - 12.00 uur

Locatie:
VNC kantoor - Stationsplein 406 - Schiphol Oost en online

Wij zien en spreken jullie graag tijdens de infosessies: samen sterk voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst
VNC easyJet sectiebestuurders

English version
 
We are pleased to announce that easyJet, the VNC and FNV have reached a joint tentative collective labour agreement. Our members and colleagues had a strong request for improvement of the financial arrangements. Therefore we have agreed on a short term CLA for the period of 9 months with immediate financial improvement in the form of a lump sum payment and monthly uplifts. We will negotiate a new CLA in September 2023 which will take effect per Jan 1, 2024.

The ask from both unions was sizeable and to reach an agreement on a whole new CLA is a lengthy process. We are aware that our members are looking forward to improvement on the current CLA, with a focus on salary. Therefore, easyJet proposed an extension of the current CLA for a period of 9 months. Starting at April 1, 2023 and ending at December 31, 2023.

The tentative agreement:
A one-time lump sum payment
       FA year 1:
€1000,-
       FA year 2:
 
€1250,-
       Cabin Manager:
€1500,-
8 monthly uplifts of pay (May to December 2023)
       FA year 1:
€170,-
       FA year 2:
€185,-
       Cabin Manager:
€215,-

The one-time lump sum payment and the monthly uplifts of pay are not a part of basic salary, are not pensionable and are not part of any performance bonuses as described in the current CLA. The additional monthly uplifts of pay will remain in place until a new CLA has been agreed and signed by both unions.
The unions will negotiate a new CLA in September 2023, which will take effect per Jan 1, 2024.

Join our member info sessions
We will discuss the agreement during CLA info sessions (at our office and online). The tentative CLA is subject to a member vote and during the info sessions we will share all the information on the voting process. Sign up for the info sessions using this link. We encourage all of our members to attend and we look forward to engaging with you on:

Tuesday
May 30 from
10.00 to 11.00  
Tuesday
May 30 from
13.00 to 14.00
Thursday
June 1 from
       13.00 to 14.00
Friday
June 2
from
10.00 to 11.00
Monday
June 5 from
       11.00 to 12.00

Location: VNC office - Stationsplein 406 - Schiphol Oost and online

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet boardmembers

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA