Cao-overleg met KLC in patstelling

4 jul. 2017
Helaas is het cao-overleg tussen KLC en de VNC al afgebroken. Na herhaaldelijk aandringen is KLC namelijk nog altijd niet met een voorstel gekomen voor een structurele loonsverhoging: de teller staat tot nu toe op nul.

Dat is de teleurstellende conclusie van afgelopen week tijdens het eerste cao-overleg na de kick off meeting van 10 mei. Beide partijen hebben weliswaar hun voorstellen nader toegelicht en elkaar vragen gesteld maar kwamen niet nader tot elkaar. In mei heeft de VNC overigens al aan KLC duidelijk gemaakt geen cao te zullen afspreken als KLC niet bereid is te komen met een loonsverhoging.

Bovendien bleken ook vrijwel alle andere voorstellen vanuit KLC productiviteitsverhogende- en/of bezuinigingsmaatregelen te zijn. Die hebben wij, na een toelichting, dan ook afgewezen. De VNC gaat geen cao afsluiten die in het nadeel van de CA is. Het lijkt erop dat de VNC en KLC nu in een patstelling zitten. De komende tijd gaan beide partijen zich beraden op hoe het overleg verder moet. 

Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben? Mail naar sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Sectiebestuur KLC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA