Cao overleg met KLC geklapt

28 feb. 2020
Vandaag stond er weer een cao overleg gepland en met een positief gevoel gingen wij dit overleg in, dat bleek echter onterecht…

In het vorige overleg hadden VNC en KLC de conclusie getrokken dat er stappen in de goede richting waren gezet om tot een nieuwe cao te komen. KLC ging vandaag van start met een betoog waarin zij stelde dat de VNC onvoldoende meebeweegt om tot een akkoord te komen. Dit is in tegenspraak met hetgeen we gezamenlijk eerder hebben geconstateerd. Tegelijkertijd werd gesteld dat KLC wilde aansturen op een akkoord in het overleg van vandaag. Uiteindelijk is de opstelling van KLC hierin ons bitter tegen gevallen.

Geen overeenstemming
Ondanks deze valse start heeft de VNC ingezet op voorzetting van een constructief overleg. Na akkoorden op kleine punten is het overleg geëindigd omdat er geen overstemming bereikt kon worden op onderstaande grote punten:
-
het loonbod in combinatie met de looptijd
-
het verschil in salarisvoorstellen voor de nieuwe leidinggevende (de VNC noemt dit Purser)
-
de garantie op drie vrije dagen na zes dagen werken.

Om het loonbod te verduidelijken: KLC stelde voor om 2,5% in 2019 en 2,5% in 2020 uit te keren als reactie op ons aangepast loonvoorstel van 4% in 2019 en 3,5% in 2020 voor een looptijd van 2 jaar. Hierbij is het belangrijk om te weten dat ons oorspronkelijke voorstel 4% per jaar was (4% in 2019 en 4% in 2020) voor een looptijd van 2 jaar. De VNC heeft dus wel degelijk meebewogen.

Wij hadden graag de positieve lijn vanuit vorig overleg doorgezet, maar meegaan in bovengenoemde voorstellen van KLC is naar de mening van de VNC-delegatie niet goed voor onze leden. KLC gaat niet serieus om met de voorstellen van de VNC. Wij hopen van harte dat het volgende overleg constructiever is en meer perspectief biedt.

Woensdag 4 maart staat er een Sectievergadering gepland, hierin zullen met wij met onze leden in gesprek gaan over de stand van zaken in het cao proces en de vervolgstappen hier in.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Sectiebestuur KLC

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA