• home
  • Actueel
  • CAO onderhandelingsresultaat transavia verworpen door leden

CAO onderhandelingsresultaat transavia verworpen door leden

22 mei 2017
Met een overgrote meerderheid hebben de leden het CAO onderhandelingsresultaat met transavia verworpen. Het lage loon en het late ingaan van een structurele loonsverhoging blijken de grootste struikelblokken.

Op 3 april 2017 heeft het VNC sectiebestuur een CAO onderhandelingsresultaat met transavia bereikt. In de gesprekken die de VNC met de werkgever heeft gevoerd was dit onderhandelingsresultaat het hoogst haalbare. Het VNC sectiebestuur heeft daarom het resultaat neutraal aan de leden voorgelegd en de voors en tegens van dit cao resultaat uitgebreid tijdens de afgelopen vijf ledenvergaderingen in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam besproken.

Duidelijke tegenstem
De VNC achterban heeft haar tegenstem duidelijk toegelicht. Het door transavia aangeboden loon is duidelijk te laag zo bleek tijdens de vergaderingen. Maar ook de late ingangsdatum van 1 december 2017 voor de structurele loonsverhoging werd door diverse leden als hobbel gezien om met het resultaat in te stemmen.

Te weinig personeel?
Veel VNC leden maken zich bovendien zorgen over de komende zomer. Er moet nog steeds worden bijgesprongen om het bedrijf uit de brand te helpen. De VNC vraagt zich af of transavia qua bezetting goed is voorbereid op de komende zomer. Het moet niet weer zo gaan als vorig jaar. Deze boodschap hebben wij duidelijk  aan het bedrijf overgebracht. De VNC zet ook dit op de agenda van het komende overleg om te horen wat transavia met jullie signaal heeft gedaan.

Hoe nu verder?
Op dit moment is er dus geen akkoord met transavia over een nieuwe CAO. De VNC heeft de uitslag vandaag kenbaar gemaakt aan de transavia-directie en verwacht op korte termijn weer met het bedrijf om de tafel te gaan. Tijdens de ledenvergaderingen hebben wij uitgelegd wat een nee stem voor gevolg kan hebben. De inzet van de VNC blijft er op gericht om in goed overleg met transavia tot een betere CAO te komen voor het cabinepersoneel maar er is ook een kans dat dit niet zal lukken. Dan zullen wij een beroep op jullie doen om het woord ‘nee' kracht bij te zetten.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA