Cabineoverleg vrijdag 22 maart

22 mrt. 2013

Cabineoverleg vrijdag 22 maart Het toekomstige loongebouw; invoering van cao zaken; verbeteringen voor huidige Verzoekensysteem; XCM met transavia.com; de pilot kist-crew koppeling en een gebruikelijke update van de cabinecrew planning. Dat waren de belangrijkste issues op de cabine Cabineoverleg vrijdag 22 maart
Het toekomstige loongebouw; invoering van cao zaken; verbeteringen voor huidige Verzoekensysteem; XCM met transavia.com; de pilot kist-crew koppeling en een gebruikelijke update van de cabinecrew planning. Dat waren de belangrijkste issues op de cabine overlegtafel van vrijdag 22 maart.

In het cabineoverleg werd eerst een cao gedeelte ingelast.

Nieuw loongebouw

Zo kwam er vanuit KLM zijde een voorstel voor het opzetten van een ‘loongebouw werkgroep’. Het is de bedoeling dat deze werkgroep scenario’s gaat bedenken om de in de cao 2011- 2014 afgesproken nieuwe opzet van het loongebouw te realiseren. Het gaat in eerste instantie om een technische benadering door de werkgroep, bijvoorbeeld: hoe zit het huidige loongebouw in elkaar en wat zijn andere acceptabele varianten die de arbeidskosten kunnen drukken zonder cabinepersoneel te kort te doen. Na het creëren van bouwstenen hiervoor zal pas in het cabineoverleg de resultaten overwogen en besproken worden om toe te werken naar uiteindelijke beslissingen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een nieuw loongebouw voor nieuwe (dus nog in dienst te komen) cabineleden.

Internet/sundries
Per 1 april (nee het is geen grap!) zal de internetvergoeding/sundries weer volgens de oude manier worden uitgekeerd. Dit is in de cao afgesproken. De 16% op de sundries keert hiermee terug in het daggeld dat hiermee ook weer op het oude niveau komt. Bovendien blijft de afspraak van de purser boven de sterkte - die hiermee ooit op verzoek van de VNC is gefinancierd - toch van kracht. KLM zal hierover zelf nog uitgebreid communiceren.
VNC heeft KLM er verder aan herinnerd dat we in de cao een afspraak hebben gemaakt omtrent de zwangerschapsregeling. Te weten: Indien wettelijk toegestaan (waarvan de VNC overtuigd is), zal een derde optie worden toegevoegd voor de zwangere CA zodat de zwangere CA ervoor kan kiezen om, met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vrijgesteld te worden van werk. KLM heeft hierop het voorstel gedaan om dit gezamenlijk juridisch te laten toetsen. De VNC wacht op dit voorstel en hoopt snel een stap verder te komen want de VNC kaartte dit onderwerp al in augustus vorig jaar aan.
Na deze cao onderwerpen, werd het reguliere cabineoverleg voortgezet. 

Gelijke monniken, gelijke kappen

Opnieuw is het onderwerp XFA bij KLM aangekaart. De VNC had al eerder gevraagd waarom KLM vliegers die in het buitenland wonen wel voor woon-werkverkeer gebruik kunnen maken van transavia.com (XCM) en cabinepersoneel (XFA) niet. KLM lichtte toe dat er voor transavia.com cabineleden geen XFA regeling is met hun eigen maatschappij, laat staan dat deze voor KLM cabinecollega’s kan gelden. Het advies van KLM luidt om dit te spelen op de transavia.com tafel. VNC heeft daarop onmiddellijk een mail uitgedaan naar deze maatschappij om daar zo spoedig mogelijk een afspraak over te maken. Hopelijk komen we dan tot een eerlijke regeling. We zijn immers allemaal onderdeel van dezelfde grote familie en de VNC vindt dat er dan ook gelijksoortige regels voor cabinepersoneel moet komen! Zodra we nieuws hebben, zullen wij jullie verder informeren.

Pilot kist/crew-koppeling
De tweede fase van depilot kist/crew-koppeling is achter de rug en inmiddels is ook de (online) KLM enquête gesloten. De ervaringen en gegevens uit die vragenlijst worden momenteel verwerkt door een extern bureau. Wanneer dat klaar is, moet duidelijk worden hoe de crew het heeft beleefd en wat er gaat gebeuren naar aanleiding van deze informatie. Ook hiervan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Verzoekensysteem
KLM heeft de wensenlijst van de VNC en andere cabinebonden voor wat betreft verbeteringen aan het huidige Verzoekensysteem geïnventariseerd. De wensen waarmee ze akkoord willen gaan, hebben zij nu met de bonden gedeeld en op onze beurt gaan wij die uitslag nu beoordelen. Wellicht zijn er meer maakbare opties die gerealiseerd kunnen worden maar daarvoor dienen we de lijst eerst goed te bekijken. Kortom: we gaan aan de slag en het is de verwachting dat bijvoorbeeld de uitbreiding van non flight requests met onder andere regio's en types in juni geregeld kan worden.

Planning update
KLM heeft zoals gebruikelijk de planning update met ons besproken. Rond juni was in eerste instantie krapte te zien. KLM heeft echter een uitvraag voor tijdelijk meerwerk gedaan en hierop kwamen veel reacties. Voor 1 april zal KLM de collega’s die zich hebben gemeld laten weten of zij daadwerkelijke tijdelijk meerwerk krijgen. De krapte zal  met het (deels) toekennen gecorrigeerd worden. Verder is er een basiscursus klas geschrapt omdat deze in de huidige, gecorrigeerde planning niet nodig bleek. Voor de zomer komt het aantal basiscursussen hiermee op tien te staan.

Tot slot worden we 11 april door KLM bijgepraat over AF/KLM. In de media zijn nogal wat verontrustende berichten verschenen over al dan geen akkoord op bezuinigingen bij de Franse tak. De VNC zal na deze bijeenkomst verslag doen aan haar leden.

Het volgende cabineoverleg staat gepland voor 25 april 2013.

KLM Sectiebestuur
 

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA