• home
  • Actueel
  • Cabineoverleg: van pensioenen tot parkeren, van uitfaseren tot procederen

Cabineoverleg: van pensioenen tot parkeren, van uitfaseren tot procederen

27 jun. 2014

Na maanden van uitstel - vorige data werden opgeslokt door het Loongebouwoverleg
strong>Na maanden van uitstel - vorige data werden opgeslokt door het Loongebouwoverleg - was er gisteren weer een regulier cabineoverleg. VNC vond dat ook hoog tijd worden want er zijn genoeg lopende zaken die besproken moeten worden. Denk aan de krappe planning; verkeerd coördinaat P40; pensioenaanpassingen; KO's in RT en het hoger beroep van de Stichting CabinebelangenWij hebben aangekaart dat er weinig inzicht is gegeven in en weinig is geïnformeerd over de
krappe planning van deze zomer.

Planning loopt dankzij flexibel korps
KLM vindt dat alles 'binnen de lijntjes' loopt en vertrouwt erop dat het goed komt. De VNC vindt dat het aan de individuele cabineleden te danken is dat alles nu loopt en hopelijk blijft lopen. Zij zijn zo flexibel en werken mee aan het verschuiven van verlof, vrijwillig vliegen in NIZ, meerwerk en zijn zelfs bereid om wettelijk geregeld ouderschapsverlof anders in te delen. Wat ons betreft alleen maar hulde voor alle flexibiliteit van de cabinecollega's! Een boodschap dat dit allemaal 'business as usual' is, vinden we tekort doen aan jullie inzet. De VNC heeft KLM duidelijk gemaakt dat het wenselijk is om voor volgende zomer scherper op het netvlies te krijgen waar mogelijke knelpunten in de planning kunnen sluipen.

De VNC heeft ook gemeld dat het aantal motiveringen nogal eens veroorzaakt wordt door technische mankementen (kapotte toiletten, alle seatbelts die vervangen moeten worden etc.). Dergelijke zaken hebben enorme impact op de vlucht, denk aan vertragingen. We hopen dat Inflight Services haar invloed zal aanwenden om hieraan spoedig een einde te maken.

Pensioen fiscaal kader 2014
Vorig jaar deed de VNC een voorstel voor reparatie op betaling van de pensioenpremie 2014. Dit voorstel werd getoetst in een werkgroep bestaande uit KLM en VNC pensioendeskundigen en bleek haalbaar te zijn als er een tweetal punten verder werd uitgewerkt. KLM meent nu ineens dat ondanks de uitvoerbaarheid het voorstel onwenselijk is. Dit kwam voor ons en de andere cabinebonden als een volslagen verrassing! Wij gaan er van uit dat als het uitvoerbaar is, dat dit ook zal gebeuren. Nu blijkt KLM dat anders te zien en voert naar ons idee oneigenlijke argumenten daarvoor op. 

Na een schorsing voor intern overleg heeft de VNC namens alle bonden aangegeven de oplossing voor het fiscaal kader 2014 als een structurele regeling te zien. Het fiscale kader voor 2015 is inmiddels ook bekend. De bonden staan nog steeds achter het voorstel. Duidelijk is in ieder geval wel dat geld dat voor het pensioenfonds is gereserveerd in de pensioenpot blijft. De VNC gaat zich beraden over de ontstane situatie.

Uitfasering MD11
Deze winter worden bijna alle MD11 cabinecollega's omgeschoold naar de A330. Echter de collega's in divisie 55 (pursers boven de sterkte op ICA)houden tot de komst van de Boeing 787 (de Dreamliner) twee types maar kunnen op vrijwillige basis de A330 of Boeing 747 als derde type vliegen. AP's krijgen de Boeing 777 als derde type.

B787
KLM wil de Boeing 787-900 kwalificatie gelijk laten zijn aan die van de Boeing 777. In de planning gaat het bedrijf daar ook al vanuit maar  de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) moet hiervoor nog toestemming geven. De VNC heeft KLM gevraagd of zij een scenario heeft voor het geval dat dat niet wordt verleend. KLM geeft aan geen plan B te hebben.

Hoger Beroep Stichting Cabinebelangen
De Stichting Cabinebelangen - die een aantal ex Martinair collega's vertegenwoordigt die Overgang van Onderneming (OVO) eisen - is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de kantonrechter die OVO afwees. In het cabineoverleg zijn de eventuele vervolgstappen besproken. De stichting is als eerste aan zet en zal haar argumenten wederom moeten aanleveren bij de rechtbank. De hele procedure zal waarschijnlijk maanden in beslag nemen. KLM en de cabinebonden betreuren het aantekenen van hoger beroep.

Type training in RV
KLM heeft enige tijd geleden, tegen de Cao in, een periode typetrainingen ingedeeld in RV. Na protest van VNC is dit stopgezet. KLM heeft ingezien dat het niet leidt tot minder toekenning van verzoeken en wil dit punt ook niet meer invoeren.

'XFA' op bussen naar België
Het betreft slechts een kleine groep maar in het cabineoverleg is afgesproken dat in België woonachtige collega's gebruik mogen maken van de door KLM ingezette bussen voor passagiers tussen Schiphol en Antwerpen. Het wordt geen regeling exact als die van XFA, het gaat wel op basis van beschikbaarheid en men moet zich er van bewust zijn dat er wel eens een bus uitvalt. De precieze regeling zal KLM later communiceren.  

Cafetaria dagen vervallen
VNC heeft de vraag gesteld of aangekochte cafetariadagen kunnen vervallen. Het formele antwoord is dat ze kunnen vervallen. Dit staat zo in de regeling. In de praktijk blijkt dat dit nog niet is gebeurd en dat de collega's de dagen gewoon opsouperen.  

Vervoersvergoeding
Voor alle collega's die op  P40 staan gaat er aanstaande 1 juli iets veranderen in de vervoersvergoeding. Deze wordt onder andere berekend door coördinaten te bepalen van woonplaats en de betreffende parkeerplek. Voor P40 is nu gebleken dat er een verkeerd coördinaat werd gebruikt; namelijk het dak van de Schipholtunnel! Dat is toch wat lastig parkeren... Het coördinaat is nu aangepast, hiermee zullen de bedragen ook veranderen per 1 juli. Voor de duidelijkheid, dit gebeurt niet met terugwerkende kracht.

Korte opdracht in Reserve thuis
De VNC meent dat een Korte Opdracht (KO) niet in een Reserve Thuis (RT) thuishoort omdat deze tewerkstelling al zwaar en onzeker genoeg is. De andere cabinebonden delen die mening. KLM heeft uitgelegd dat deze afspraak is overgenomen vanuit het oude verzoekensysteem. Wij pleiten er echter voor om KO's in RT te voorkomen om zo de eenbanders en pursers te ontlasten. Dit onderwerp komt terug als discussiepunt op de agenda.

In de rondvraag vroeg de VNC naar de commissie ARDOF van KLM. Deze commissie houdt zich intern bezig met ondermeer vermeende TCP's aan boord. De VNC wil van KLM meer duidelijkheid over wat daar  besproken wordt. Hier komt KLM op terug.

Het eerstvolgende cabineoverleg staat gepland voor 25 juli.

KLM sectiebestuur

 

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA