Cabineoverleg KLM en cabinebonden

21 jul. 2015

Onderwerpen tijdens het cabineoverleg van juli waren: instemming cabinebonden met cao akkoord cabinepersoneel; pilot D0; mogelijk MRC op Europa en binnenkort een uitvraag voor tijdelijke non-activiteit. KLM begon met de mededeling dat inmiddels ook bij de UNC en FNV een meerderheid van
Onderwerpen tijdens het cabineoverleg van juli waren: instemming cabinebonden met cao akkoord cabinepersoneel; pilot D0; mogelijk MRC op Europa en binnenkort een uitvraag voor tijdelijke non-activiteit.

KLM begon met de mededeling dat inmiddels ook bij de UNC en FNV een meerderheid van hun leden heeft ingestemd met het cao principeakkoord voor cabinepersoneel. Ook kwam het onderhandelingsresultaat tussen KLM en de VNV aan bod, de protocolteksten zitten in de afrondende fase. De KLM Ledenraad van de VNV spreekt zich waarschijnlijk in augustus uit over het principeakkoord.

Wanneer treedt de cao in werking?
In het cabine- en grondprotocol (de letterlijke tekst van het principeakkoord op de cao) staat dat onze nieuwe cao's in werking treden wanneerdebijdragen uit alle domeinen in balans zijn. Het is nu dus aan KLM om een meeting te organiseren waarin de betrokken bonden tezamen met het bedrijf de evenwichtigheid in de drie verschillende protocollen kunnen beoordelen.

UNC stopt met cabinevertegenwoordiging
De KLM sectie van de UNC gaf aan dat het aankomend cabineoverleg van augustus het laatste overleg is waar zij namens hun leden aan deelnemen. De cabinetak UNC- onderdeel van landelijke vakbond De Unie - houdt op te bestaan en adviseert haar leden om over te stappen naar de VNC. Het is, zeker in deze tijden, belangrijk voor cabinecollega's om sterk vertegenwoordigd te worden bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, pensioenen en andere zwaarwegende zaken.

Mogelijk MRC op Europa
KLM meent dat door een toekomstige productaanpassing  in de M-class op Europa het mogelijk wordt om na de doorvoering daarvan op all betreffende vluchten met MRC (minimum Required Crew) te gaan vliegen. De VNC heeft grote vraagtekens geplaatst bij dit idee. Niet alleen vrezen we een werkdrukverhoging maar ook denken we dat dit ten koste gaat van het Europe Business Class (EBC) product. Bij een volle EBC zal een cabinelid het alleen moeten rooien met de uitgebreide service voorin, de overgebleven 2 collega's zijn in de economy class nodig. Dit is het tegenovergestelde van een 'win win' situatie, want dat komt niemand ten goede. Omdat dit een Groepscommissie issue lijkt, pakt de GC31 dit voorlopig op.     

Pilot D 0
De pilot 'Vervroegd Boarden D0' die op 7 bestemmingen loopt, omvat een vervroegde aanmeldtijd van 10 minuten. De verlenging van de werktijd wordt overigens meegenomen in de berekening van het RV (Reis Verlof). In de extra werktijd vinden geen extra activiteiten plaats, KLM hoopt echter te bereiken dat cabinepersoneel vaker tijdig klaar is voor instappen waardoor de vertrekpunctualiteit wordt verbeterd. De VNC heeft duidelijk aangegeven dat die punctualiteit helaas niet alleen afhankelijk is van cabinepersoneel!  Het komt te vaak voor  dat andere afdelingen niet tijdig kunnen aanvangen of eindigen met hun taken. Dat is jammer en het mag er niet toe leiden dat wij eventueel  voor niets eerder gaan aanmelden.

Uitvraag tijdelijk non-activiteit
KLM liet verder weten dat er deze week nog een uitvraag onder cabinepersoneel komt voor tijdelijke non-activiteit. Al eerder werden alle verzoeken (60 FTE in totaal) voor tijdelijk minderwerk gehonoreerd. Met deze flexibele tools hoopt het bedrijf de winterplanning maakbaar te krijgen en boventalligheid te voorkomen. Om meer tegemoet te komen aan cabinepersoneel dat wel tijdelijk minder wil werken maar niet meteen voor 6 maanden opperde de cabinebonden om de periode op te knippen. KLM gaat kijken of het mogelijk is om tijdelijk minderwerk voor een periode van 3 maanden aan te bieden.

Communicatie KLM
Om met positief nieuws af te sluiten: ons Verzoekensysteem draait nu een paar jaar naar tevredenheid en inmiddels zijn zowel het systeem als alle bijbehorende afspraken geaccordeerd door de cabinebonden. De teksten worden door KLM vastgelegd en binnenkort gepubliceerd op KLM4U.
Ook de cao-teksten; de aangepaste procedure zwangerschap en ziekmelden en wijzigingen in de Wet Aanpassing Arbeidsduur en de Wet modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden zullen op korte termijn in begrijpelijke taal door KLM worden gecommuniceerd naar het personeel.

KLM bestuur

 

Geen lid maar wel cabinecollega en meelezer van onze berichten? Doe echt mee en heb invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Dat kan als je VNC lid wordt! Wij staan voor onze duizenden leden, en ook jij kan daar bij horen. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat zal in deze moeilijke tijden nodig zijn. Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via het aanmeldformulierof mail: secretariaat@vnconline.nlof bel 020 5020480.

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA