Cabineoverleg KLC

8 okt. 2020
Zoals gebruikelijk heeft de VNC het periodieke cabineoverleg met KLC gevoerd, ditmaal in digitale vorm wegens de verscherpte maatregelen.

Hieronder lees je de belangrijkste zaken die zijn besproken.

Aflopende contracten
Vanaf begin volgend jaar zullen de eerste vijfjaarscontracten van 2016 aflopen en zoals jullie weten zit de VNC er bovenop om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen en zekerheid voor te creëren. Ook KLC heeft inmiddels meerdere keren uitgesproken er alles aan te doen om contracten om te zetten naar onbepaalde tijd en dit heeft dan ook hun hoogste prioriteit. Hoe hier met zekerheid invulling aan kan worden gegeven,  is nu  nog niet duidelijk. Zoals ongetwijfeld bekend kampt KLM met boventalligheid en heeft KLC, maar ook andere ondernemingen binnen de KLM groep, de plicht om ondersteuning te bieden aan eventuele herplaatsing van KLM CA’s met een contract voor onbepaalde tijd. Dit laat nogmaals onverlet dat voor de VNC en KLC het verlengen van aflopende contracten de hoogste prioriteit heeft. Los van het feit dat verlengen naar onbepaalde tijd de gebruikelijke gang van zaken is, is het ook sociaal wenselijk voor beide partijen en met het oog op de nabije toekomst en de daarbij behorende personeelsplanning het meest ideale voor KLC. KLC zou namelijk een hoop senioriteit en ervaring missen als contracten niet zouden worden verlengd.
In navolging daarvan zijn bij de eerste CA’s wiens contract binnenkort afloopt de einde contractgesprekken ingepland. KLC gaf aan dat dit, evenals de doorstroomgesprekken met KLM, gewoon door zullen gaan zoals gebruikelijk.

Gelijk beleid bij thuisquarantaine
Tot voor kort was er binnen KLC/KLM voor vliegende- en kantoorpersoneel een verschillend thuisquarantainebeleid als men terugkwam in Nederland uit een oranje gebied. Daar waar het voor kantoorpersoneel mogelijk is om thuis te werken en tegelijkertijd in quarantaine te gaan, is dit voor vliegend personeel niet mogelijk. Als gevolg daarvan moest de CA op eigen rekening in quarantaine, oftewel zijn/haar verlofdagen werden in mindering gebracht of dagen werden van je salaris ingehouden. Dit vindt de VNC onrechtvaardig richting cabinecollega’s omdat het inconsequent is.

Op aandringen van de VNC is dit beleid aangepast en zal er voortaan maatwerk geleverd worden aan CA’s die uit een oranje reisgebied van vakantie komen. Concreet houdt dit in dat als een CA buiten werk om in een land is wat op moment van verblijf oranje wordt en er alles aan gedaan heeft om zo spoedig mogelijk terug te komen naar Nederland, er geen verlofdagen of salaris ingehouden kan worden en dus de thuisquarantaine voor rekening van KLC is. Als blijkt dat een CA moedwillig op plaats van bestemming is gebleven en er niet alles aan heeft gedaan om terugkeer naar Nederland zo snel mogelijk te bewerkstelligen, zal de thuisquarantaineperiode wel voor rekening zijn van de CA.
Ditzelfde geldt logischerwijs voor landen die reeds oranje of rood zijn gecodeerd voor vertrek.

Uitspreken zorgen maatregelen aan boord
Tot slot hebben wij jullie zorgen aangekaart omtrent de constant veranderende maatregelen aan boord. Tegelijkertijd hebben wij dit ook aangekaart bij onze Groepscommissieleden en hebben zij dit verder opgepakt. Verdere communicatie over dit onderwerp nemen zij op zich.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van dit bericht neem dan gerust contact op, we beantwoorden je graag.

KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA