Cabineoverleg 5 april 2018

6 apr. 2018
Op donderdagmiddag 5 april heeft er weer cabineoverleg met KLC plaatsgevonden. Dit was het eerste cabine- overleg van onze nieuwe bestuurder Cas en hij werd van harte welkom geheten door KLC. Daarna is gesproken over de nieuwe initials, de wet-lease met Carpet Air, weekend toekenning voor of na annual leave, dagen vrij na 5-daagse, gebruik LELR dagen en de nieuwe SuperJoker regeling.
 
Nieuwe initials
KLC opende het overleg met de mededeling dat de nieuwe initials van start zijn gegaan op 2 april. Deze initials hebben een meer zelfstandig karakter, waarbij de onderwerpen op een andere wijze aan de trainees worden aangeboden. Er zullen dit jaar in totaal 180 nieuwe CA’s worden opgeleid.
Ook werd ons medegedeeld dat de wet lease met Carpet Air op 26 april van start zal gaan. De eerste drie dagen zullen een aantal van onze CA’s mee reizen als service specialisten.
 
Weekend voor of na annual leave
Zoals bekend hebben wij KLC tijdens ons vorige overleg gevraagd naar de mogelijkheden om weekend voor of na annual leave te garanderen. Op dit moment is het zo dat je dit kunt aanvragen en toegekend krijgt, mits je genoeg dagen op je teller hebt. De dagen voorafgaand aan je annual leave zijn altijd een zaterdag en zondag aangezien onze vakantie altijd op maandag start. KLC heeft aangegeven dat de dagen na annual leave minder worden vrij gevraagd omdat dit geen weekenddagen zijn. Zij geven aan dat je meer kans hebt op weekend aansluitend aan je annual leave als je weekend aanvraagt na je vakantie in plaats van ervoor. Wij hebben KLC gevraagd of dit een standaard regeling kan worden, zij hebben beloofd hiernaar te zullen kijken.
 
Dagen vrij na 5-daagse
Er was bij sommige leden onduidelijkheid over een publicatie op de NewsApp over het aantal dagen vrij na een 5-daagse. Wij hebben dit bij KLC nagevraagd. Velen van ons interpreteren de term 5-daagse als zijnde een 5-daagse pairing. KLC bedoelde hiermee 5 dagen werken, niet zijnde een 5-daagse pairing. Na een 5-daagse pairing heb je recht op 3 dagen vrij. Na 5 dagen aaneengesloten te hebben gewerkt kunnen dit ook 2 dagen zijn.
 
Gebruik LELR dagen
Velen van jullie hebben ons benaderd over het aantal door KLC ingezette LELR dagen in het afgelopen rooster (april/mei). KLC heeft ons verteld deze dagen zo gelijkmatig mogelijk te willen verdelen en heeft verzocht een maximum van 2 LELR dagen per CA in te zetten in deze periode. Mochten jullie meer LELR dagen (welke niet door jullie zelf zijn aangevraagd) in het rooster vanaf 1 april terugvinden, neem dan even contact op met je CCM.
 
Superjokers
VNC en KLC zijn op dit moment de laatste puntjes op de I aan het zetten met betrekking tot de nieuwe Superjoker regeling. Zodra hierover consensus is bereikt zal KLC van start gaan met de implementatie. Wij streven ernaar hier eind volgende week uitsluitsel over te kunnen geven en zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de voortgang.
 
Tot zover de toelichting op ons overleg. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, mail ons gerust op sectiebestuur.klc@vnconline.nl
 
Sectiebestuur KLC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA