• home
  • Actueel
  • Cabinebonden bereiken akkoord op hoofdlijnen met transavia

Cabinebonden bereiken akkoord op hoofdlijnen met transavia

12 okt. 2020
Na een periode van intensieve onderhandelingen is er een akkoord bereikt tussen transavia en de bonden over een cao en een Sociaal Plan. De exacte teksten zullen nog uitgewerkt en grondig bestudeerd moeten worden voordat het ter stemming voorgelegd zal worden aan de VNC-leden uit de transavia sectie. Wanneer er precies gestemd kan gaan worden zullen wij op een later moment communiceren. Ook zal het sectiebestuur voorafgaand aan het stemmen weer een live stream organiseren.

De bonden hebben tevens aangegeven dat er ook naar de andere domeinen - grond en cockpit - gekeken zal worden om te zien of er evenwichtige afspraken zijn/worden gemaakt.

Crisissituatie
In de afgelopen periode heeft het transavia sectiebestuur haar leden regelmatig geïnformeerd over de crisissituatie waar transavia in verkeert en de zware gesprekken die hierover gevoerd moesten worden.
Op dinsdag 29 september werd er via een livestream een ledenvergadering gehouden (deze is nog terug te kijken). Daar zijn alle belangstellenden bijgepraat over actuele zaken en de moeilijkheden waar het sectiebestuur mee geconfronteerd werd.

De VNC heeft eind augustus een herziene voorstellenbrief naar transavia gestuurd maar tijdens de onderhandelingen werd al heel snel duidelijk dat alle punten die een kostenverhoging met zich mee brachten onbespreekbaar waren. Het bedrijf heeft de staatssteun in de vorm van een lening van de overheid nodig, onder andere voor het betalen van het loon en voor de andere bedrijfskosten. Deze feiten wogen zwaar mee in het besluit van het sectiebestuur om mee te bewegen in het totaalpakket aan afspraken. De lening is essentieel voor de continuïteit van het bedrijf en daarmee direct ook de werkgelegenheid. Een goed en fair Sociaal Plan was daarbij wel steeds randvoorwaardelijk.

De afspraken op hoofdlijnen
  • Er is een looptijd van 2 jaar voor de cao afgesproken. Deze zal lopen t/m 31 maart 2022.
  • Er zal een tredepauze in 2021 plaatsvinden voor medewerkers welke boven 1x modaal verdienen. Er zijn wel afspraken gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan hoe en wanneer deze kan terugvloeien naar de medewerkers die dit betreft.
  • De winstdelingsregeling van 2019 zal worden uitgekeerd wanneer er uit de kwartaalpresentatie is gebleken dat er een positieve operating cashflow is. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer dit zal zijn.

Sociaal Plan
Wat voor de VNC een wezenlijk onderdeel was in dit totaalpakket was een Sociaal Plan. Dit Sociaal Plan zal worden opgenomen in de cao.
In het Sociaal Plan is onder andere het volgende opgenomen:
  • een terugkeergarantie van 5 jaar met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden op het moment van gedwongen ontslag zoals senioriteit en loon.
  • begeleiding in een van-werk-naar-werk traject of
  • een financiële mobiliteit regeling

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, stuur deze dan naar sectiebestuur.transavia@vnconline.nl

Angela Visser & Antonie Kloots
sectiebestuur transavia

Word nu ook lid/Become a member

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA