Bonden schorten overleg met KLC op!

11 jun. 2015

Vanochtend was er cabineoverleg met KLM Cityhopper en de vakbonden. Na verschillende punten te hebben behandeld, overhandigden wij de petitie (met 273 stemmen tegen vijf stretches) aan Angeline van der Kloet.


Zij gaf daarop de uitleg dat het haar de nodige moeite heeft gekost om ervoor te zorgen dat KLC tot eind september geen vijfde stretch ging invoeren. Beide vakbonden hebben nogmaals verzocht tot nawerking van de CAO en/of het maken van een nieuwe afspraak omtrent de maximering van de vier stretches. KLM Cityhopper heeft dit geweigerd en aangegeven begin september CAO overleg te willen waarin we dit kunnen bespreken. Echter, dit risico is groot om te nemen aangezien de pairingpakketten/roosters dan al bekend zijn. September is dus een te laat moment om hier nog een afspraak over te maken.

Achterban raadplegen
De VNC en UNC hebben het overleg met KLM Cityhopper dan ook opgeschort. Wij willen met al onze leden bespreken wat de te nemen maatregel jegens KLM Cityhopper is om te voorkomen dat de vijfde stretch ingevoerd gaat worden. Wij zullen de komende tijd druk uit oefenen op KLM Cityhopper, maar ook op KLM. Uit alles kan namelijk geconcludeerd worden dat van bovenaf de regie wordt gevoerd.

Ledenbijeenkomst
We vatten direct de koe bij de horens en nodigen jullie dan ook graag uit om voor een ledenbijeenkomst op dinsdag 14 juli van 11.00 tot 14.00 uur. Graag je aanwezigheid melden met een mail naar secretariaat@vnconline.nl.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan horen wij graag schriftelijk je mening via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Laat van je horen! Bedankt alvast,

Sectiebestuur KLC

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA