• home
  • Actueel
  • Bonden maken formeel bezwaar tegen voorwaarden staatssteun KLM

Bonden maken formeel bezwaar tegen voorwaarden staatssteun KLM

9 jul. 2020
In een gezamenlijke brief (link) hebben een aantal luchtvaartbonden - waaronder de VNC – bij de Europese Commissie bezwaar gemaakt tegen de eisen die de Nederlandse Staat als voorwaarden voor steun aan KLM stelt. Het staatssteunpakket ligt momenteel ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie.
 
Ongeoorloofde inbreuk
Volgens de bonden zijn met name de dwingende arbeidsvoorwaardelijke condities in strijd met verdragen zoals die van de International Labour Organization (ILO). In deze verdragen staat onder meer dat sociale partners in vrijheid over collectieve arbeidsovereenkomsten moeten kunnen onderhandelen, zonder inmenging van de overheid.
Bij de totstandkoming van het huidige steunpakket zijn de sociale overlegpartners op geen enkele manier betrokken, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe bij zowel KLM als de overheid. De voorwaarden die vanuit de overheid worden gesteld zijn echter ontegenzeggelijk ingrepen in rechtsgeldige cao’s en de daarin vastgelegde arbeidsvoorwaarden, die in alle drie de domeinen zijn afgesproken.
Volgens de bonden is er dan ook sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de internationale afspraken en regelgeving, die door alle 27 lidstaten van de Europese Unie zijn onderschreven.

Bijdrage personeel
Hoewel de brief bezwaar maakt tegen de dwingende voorwaarden die de Nederlandse Staat stelt, wordt er ook uitdrukkelijk op gewezen dat de bonden zich bewust zijn van de bijzonder moeilijke situatie waarin KLM zich bevindt en de bereidheid van het personeel om een bijdrage te leveren aan het herstel van het bedrijf. Dat is tot nu toe echter altijd in goed overleg met de vakbonden gegaan en zij dringen dan ook aan op een gezamenlijke inzet om tot passende oplossingen te komen.

Sectiebestuur KLM

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA