• home
  • Actueel
  • Blijf alert op easyJet CAO onregelmatigheden

Blijf alert op easyJet CAO onregelmatigheden

27 jun. 2019
Sinds 1 april 2018 hebben easyJet en de VNC een CAO afgesloten voor het Nederlandse cabinepersoneel van easyJet. Daarin staan o.a. de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van werkgever en werknemers tot in detail beschreven. Dat dat soms even wennen is bleek onlangs, toen easyJet veranderingen wilde invoeren voor een bepaalde werkgroep die in overtreding zijn met de afspraken uit deze CAO.

Eenzijdige aanpassingen
EasyJet had bij de VNC aangegeven aanpassingen te willen doen in de werkzaamheden van deze groep. Het sectiebestuur stond hier op zich voor open, mits deze binnen de CAO zouden vallen. Het bedrijf voerde echter veranderingen door die niet in overeenstemming waren met de afgesloten CAO. Er kwamen dan ook al snel klachten over binnen bij het sectiebestuur. De VNC nam daarop direct actie: via een officiële brief en een persoonlijk gesprek werd easyJet erop gewezen dat zij in overtreding waren van de CAO. Het bedrijf kwam uiteindelijk tot dezelfde conclusie en de maatregel werd onmiddellijk terug gedraaid.

Verdiep je in je CAO!
De algemene boodschap die we willen uitdragen is dat het goed is als werknemers op de hoogte zijn van wat er in de CAO staat. (link: https://vnconline.nl/maatschappijen/easyjet/cao)
Mocht je denken dat je werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met de CAO, meld het aan ons, wij kunnen het meteen oppakken en oplossen. De VNC zet zich zowel voor individuele leden als voor het collectief belang in.

Sectiebestuur easyJet

English version:
Stay alert on easyJet CLA irregularities

Since April 1st 2018, easyJet and VNC have concluded a collective labour agreement. This CLA describes the employment conditions, rights and obligations of employer and employees in detail. It became apparent that this sometimes takes some getting used to, when easyJet wanted to introduce changes for a certain working group that are in violation of the agreements in this CLA

Unilateral adjustments
EasyJet had indicated that they wanted to make adjustments to the activities of this group at the VNC. The sectional board was open to these adjustments, provided that they were executed within the agreements of the CLA. Nonetheless, the company made changes that were not in accordance with the agreement and complaints from within this group began to reach the section management. The VNC immediately took action: through an official letter and a personal meeting, easyJet was informed that they were in violation of the CLA. The company eventually came to the same conclusion and the measure was reversed immediately.

Get to know your CLA!
The general message that we want to convey is that we encourage employees to familiarize themselves with the contents of the CLA. You can find it here: https://vnconline.nl/maatschappijen/easyjet/cao
If you think your work is not in accordance with the CLA, report it to us, we can address and resolve the matter. The VNC is committed to both individual members and the collective interest.

easyJet board

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA