Bijeenkomst EurECCA werkgroep

10 apr. 2018
Op 4 en 5 april jl. vond er een bijeenkomst  van EurECCA plaats op het VNC kantoor. Zoals wellicht bekend is EurECCA, de European Cabin Crew Association, een samenwerkingsverband tussen 9 Europese cabine vakbonden en vertegenwoordigt de vereniging ruim 70% van al het Europese cabinepersoneel.   

Het doel van de bijeenkomst was het opstellen en controleren van vragen met betrekking tot de EASA/FTL (European Aviation Safety Agency/ Flight Time Limitations), ofwel de basiswetgeving op gebied van werk- en rusttijden waaraan elke Europese luchtvaartmaatschappij zich moet houden. Een aantal onderdelen van die regelgeving staan open voor een ruime interpretatie en er was derhalve behoefte aan opheldering en onderling overleg.

‘Op de wet’ vliegen
Aanwezig waren de vertegenwoordigers van de Italiaanse, Spaanse, Zwitserse en natuurlijk Nederlandse verengingen, een behoorlijk grote afvaardiging dus waaronder ook een aantal lowcost maatschappijen. Uit vergelijkingen bleek dat met name die lowcost en budgetmaatschappijen dichtbij of op de EASA/FLT vliegen, maar ook Iberia en Alitalia schurken inmiddels tegen het ‘op de wet’ vliegen aan en uit die gelederen kwamen dan ook de meeste verzoeken om amenderingen. De Nederlandse maatschappijen zijn over het algemeen goed tot zeer goed beschermd door hun arbeidsvoorwaarden.
Naar aanleiding van het overleg is een lijst van vragen opgesteld die na verdere uitwerking namens EurECCA aan EASA zal worden gepresenteerd.

Ziekteverzuim
Dit soort bijeenkomsten zijn leerzaam en interessant voor de verschillende maatschappijen, vooral ook om gesprekken te voeren over indelingen met betrekking tot de Werk- en Rusttijden Regeling (WRR) en ziekteverzuim. Duidelijk werd dat er grote verschillen bestaan over de interpretatie van EASA/FTL versus de afgesproken CAO/WRR binnen de luchtvaartmaatschappijen. Ook de ziekteverzuim-cijfers lopen nogal uiteen. Wat blijkt is dat maatschappijen die op of nabij de wettelijke limieten vliegen een aanzienlijk lager (!) ziekteverzuim hebben dan maatschappijen met een ruimere WRR. Helaas wordt dat niet verklaard door gezonder cabinepersoneel, maar door het feit dat het basissalaris bij die maatschappijen zo laag is dat men genoodzaakt is om ook bij ziekte door te blijven vliegen omdat men anders de broodnodige vliegurentoeslag misloopt. Dat is uiteraard een zeer onwenselijke situatie. Er is dan ook afgesproken om vaker bij elkaar te komen om dit soort zaken beter te kunnen monitoren.    

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA