• home
  • Actueel
  • Bestedingskeuze DI-budget 2021 verlengd t/m 13 januari

Bestedingskeuze DI-budget 2021 verlengd t/m 13 januari

23 dec. 2020
In de cao die we begin dit jaar - voor de coronacrisis - hebben afgesloten voor het gehele KLM cabinekorps is een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) geregeld. Het keuzemoment/wijziging van je keuze voor de besteding van dit budget voor 2021 is verlengd tot en met 13 januari.

Dit heeft te maken met het feit dat er tussen KLM en de cabinebonden nog overleg is over de invulling van de personele arbeidsvoorwaardelijk bijdrage. Die bijdrage is als overheidseis gesteld aan het verkrijgen van de leningen en garantstellingen voor de KLM groep. Het gaat om het inleveren van een percentage van het inkomen volgens de overheidsstaffel - waarbij inkomens tot anderhalf keer modaal zoveel mogelijk ontzien worden - en de methodiek en invulling hiervan.

Bijdragen mogelijk uit DI-budget
Hiervoor zullen bijdragen uit (delen van de) in de huidige cao overeengekomen afspraken moeten worden gehaald. Ook het DI-budget wordt daar mogelijk (deels) een component van, dat hangt af van de mate waarin je als persoon moet bijdragen. Oorspronkelijk is het DI-budget bedoeld als structurele verbetering van je besteedbaar inkomen. Maar met name bij de hogere inkomens, die volgens de lineaire overheidsstaffel een hogere bijdrage dienen te leveren, zal het DI-budget ditmaal (deels) worden gebruikt als personele bijdrage.

Individuele bijdrage rond april bekend
Of bovenstaande voor jou als individu geldt, kunnen we nu niet zeggen: de uiteindelijke en exacte hoogte van jouw persoonlijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage wordt door KLM berekend rond april 2021. Tegen die tijd is bekend uit welke componenten de bijdragen worden gehaald en wat dat precies voor jou betekent.
Gevolg is dat je een keuze voor het besteden van je DI-budget hebt gemaakt of moet maken terwijl je persoonlijke invulling van jouw arbeidsvoorwaardelijke bijdrage nog niet definitief is vastgesteld. Omdat KLM begin januari meer informatie kan publiceren over de berekening van het inkomen ten opzichte van het modaal inkomen, wordt de invloed die dat heeft op ieders arbeidsvoorwaardelijke bijdrage meer inzichtelijk.

Verlenging of wijziging bestedingskeuze DI-budget
Door bovenstaand proces is besloten om het keuzemoment of eventuele wijziging van je al gemaakte keuze voor de besteding van je DI-budget 2021 tot en met 13 januari te verlengen. Zo stelt KLM je in staat om op de KLM newsapp hun toelichting op de mogelijke consequenties te lezen. Daarna kun je kiezen: log in op MyHR via MyJourney en ga via de tegel ‘Flexibele arbeidsvoorwaarden’ naar het DI-budget.
Indien je zelf geen keuze maakt, krijg je automatisch ‘het opleidingsbudget investeren’ toegewezen en dit is bindend voor dit jaar.

Het DI-budget bedraagt 1,93% van het effectief ontvangen vaste bruto jaarsalaris c.q. ziekengeld of suppletie (inclusief vakantietoeslag en eventuele leeftijdstoeslag) van het voorafgaande jaar. Jaarlijks kun je kiezen uit vier opties bij besteding van jouw DI-
budget:
► Investeren in opleidingsbudget;
► Aankopen additionele verlofdagen;
► Deels additioneel verlofdagen en deels opleidingsbudget;
► Uitbetaling (bij je salaris).


KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA