Belangrijkste topics uit KLM cabineoverleg

31 mrt. 2016

De hot topics tijdens het KLM cabineoverleg deze week waren: de WBC test; de komst van de zomersteward(ess); de instroomvolgorde van nieuwe collega’s; ziek zijn in JV en het momenteel slechts 10% uitgekeerde aantal JE dagen. Bij deze lees je onze toelichting.
KLM wil een test met ‘extra handjes’ in de C-Class: oftewel drie collega’s werkzaam in de WBC. KLM kiest daarbij voor een (extra) purser in de C-Class. Omdat de werkplek van de P in onze cao staat vastgesteld, te weten de M-Class, hebben we bij KLM aangegeven dat dit een P on top off zal moeten zijn. Daarnaast blijft het kader van die testvluchten bestaan uit een P en SP. De Groepscommissie31 (GC31) zal de verdere uitvoering van deze test bespreken met Inflight Services.

Zomerstewards en stessen
De VNC vroeg verduidelijking over de tewerkstelling van de zomersteward(ess). Bijvoorbeeld de duur van de seizoenscontracten en welke types de nieuwe, tijdelijke collega’s gaan vliegen. KLM gaf aan dat deze 200 seizoenskrachten een contract krijgen van maximaal 5 maanden en instromen in de B737/B777(+787)/A330 divisie. Zij worden echter in eerste instantie slechts Flight Safety current gemaakt voor de 737 en de 777. Mogelijk volgt in een later stadium de Airbus. KLM kan op die manier een pilot draaien met een nieuwe verkorte basiscursus.

Onverkoopbaar pakket
Om de lusten en de lasten eerlijk te verdelen heeft de VNC echter aangedrongen om de tijdelijke collega’s ook Airbus te laten vliegen. Of als alternatief in ieder geval een gedeelte van deze groep ook voor de Airbus op te leiden. De VNC vindt het namelijk onverkoopbaar om de seizoenskrachten geen volledig pakket te laten vliegen. Wij hebben KLM dan ook gezegd dat zij dit niet kan maken tegenover de huidige collega’s die B737 en A330 in hun pakket hebben. Helaas staat in de cao omschreven dat KLM de types kan aanpassen en dat doet zij nu: een verkorte basiscursus scheelt namelijk euro’s. Het gaat puur om een kostenafweging en de sociale factor speelt niet mee. KLM ziet ons punt en komt daar op terug… We hopen op een wijs besluit!

Volgorde instroom nieuwe collega’s
Er bestaan afspraken tussen KLC en KLM over de doorstroom van onze KLC collega’s naar KLM. Nu er tijdelijke contracten komen met de zomercollega’s hebben wij KLM nogmaals gewezen op die reguliere afspraken: bij structurele contracten eerste doorstoom van KLC’ers. Het bedrijf beaamt dat als er sprake is van structurele instroom, dus vaste contracten, de KLC collega eerst doorgaat en daarna mogelijk de tijdelijk collega een vast contract krijgt aangeboden.

Ziek in JV
Tijdens het vorige cabineoverleg heeft de VNC al aangekaart dat KLM zich moet houden aan de afspraak dat een collega bij ziekmelding in JV zelf beslist over het al dan niet kunnen genieten van JV gedurende ziekte. Nu gebeurt het - tegen de afspraken in - nogal eens dat de UM bepaalt dat je jouw JV wel kan genieten terwijl je ziek gemeld staat. Dat mag dus niet! Je bepaalt zelf wat er met de JV dagen gaat gebeuren: ben je ziek en kan je niet genieten van je vastgestelde JV dan krijg je die dagen terug. Ben je ziek geweest tijdens JV en er is voor jou besloten (door je UM) dat JV wordt afgeschreven; meld je bij ons. Wij hebben KLM ook expliciet gevraagd om de UM’s te instrueren deze wetgeving en cao bepalingen goed toe te passen. Overigens had KLM maar liefst anderhalve maand geleden al toegezegd daarover duidelijk te communiceren. Heel teleurstellend dat dit tot op heden niet is gedaan.

Kilometervergoeding voor opkomsten bij klachten
Omdat de GC31 er met haar overlegpartners van Inflight Services er niet uitkomt, is het onderwerp ‘kilometervergoeding voor opkomsten bij klachten’ bij ons terecht gekomen. Wat is precies het geval? Als jouw UM je wilt spreken over een klacht, dan kan je een afspraak maken een half uur voor of na een vlucht (afhankelijk van de vluchtduur ivm WRR). Ook is er een optie om het een en ander telefonisch af te handelen. Mocht je zelf toch beslissen om er buiten het vliegen om speciaal voor naar kantoor te komen, dan is dat op vrijwillige basis. Dat betekent dus dat er geen zogeheten ‘opkomst’ op jouw Cemasstaat komt en je dus geen reiskosten hiervoor ontvangt. Daarom hebben wij KLM gevraagd om (naast de 0,2 CS) ook reguliere reiskosten voor deze opkomsten uit te keren. KLM komt nog op dit verzoek terug.

Nog slechts 10% JE dagen uitgekeerd
Tot slot heeft de VNC haar zorgen geuit richting KLM over het feit dat nog slechts rond de 10% van de JE dagen is uitgekeerd aan het korps. Wij blijven hameren op de afspraak in het betreffende protocol dat uiterlijk winter 2017 alle JE dagen moeten zijn teruggegeven aan het individu.

Tot zover de belangrijkste zaken van dit overleg, het volgende cabineoverleg is 25 mei.

KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA