• home
  • Actueel
  • Belangrijkste punten Regulier overleg transavia

Belangrijkste punten Regulier overleg transavia

28 aug. 2017
Vorige week heeft het VNC sectiebestuur weer het Regulier overleg (iedere zes weken) met transavia gehad. De Heineken Incentive, het hoge ziekteverzuim, afwijkingen op de cao en contracten kwamen als belangrijkste punten op.

De VNC heeft het bedrijf gevraagd waarom er is gekozen voor een incentive waar de verkoop van alcoholische dranken aan boord door wordt gestimuleerd. Gezien het feit dat er een zero tolerence beleid is aan boord bij transavia, is dit eigenlijk wel een vreemde gang van zaken. transavia gaat dit intern uitzoeken en de VNC ontvangt daar terugkoppeling over.

Hoog ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is momenteel nog steeds hoog. Op T-net hebben we allemaal al kunnen lezen dat het op een gegeven moment zelfs 11,5% betrof. Deze week heeft het ziekteverzuim op zo’n 10% gelegen. Helaas zien en horen wij nog steeds van jullie dat het krijgen van snipperdagen en ve’s zeer lastig is. Dit doet ook wat met de beleving en benadering van het cabinepersoneel. De VNC hoopt echt dat dit op korte termijn gaat veranderen en dat de inzet van snipperdagen en ve’s makkelijker gehonoreerd gaan worden.

Afwijkingen CAO
VNC ontvangt nog steeds veel vragen van leden of bepaalde schemawijzigingen wel binnen de cao en WRR afspraken vallen. We zien dat daar toch weer een paar afwijkingen tussen zitten die we hebben getafeld. Mocht je iets tegenkomen in je rooster of naar aanleiding van een schemawijziging, schroom dan niet om contact op te nemen met het sectiebestuur. Wij blijven dit monitoren en corrigeren.

Contracten
Gelukkig valt er ook nog iets positiefs te melden. Er zal op zeer korte termijn bekend gaan worden hoeveel piek/dal en year round contracten er per station uitgedeeld zullen gaan worden. De VNC is verheugd om te zien dat het aantal vaste contracten ieder jaar stijgt en dat er steeds meer vastigheid komt voor de collega’s. De collega’s die in aanmerking zullen komen voor bovenstaande contracten zullen op korte termijn benaderd worden door het bedrijf.

Ultimatum en flyeren
Het kan jullie niet ontgaan zijn, het ultimatum dat het VNC heeft gesteld aan het bedrijf loopt tot 4 september. Als het bedrijf niet of negatief reageert zullen er op 4 en 6 september 2017 ledenvergaderingen plaatsvinden en kan je je stem laten horen via de digitale weg. Daar zullen we jullie volgende week verder over informeren.
Het sectiebestuur heeft de afgelopen weken al meerdere keren geflyerd op Amsterdam en Rotterdam. Eindhoven zal het sectiebestuur deze week ook aandoen. Het sectiebestuur kan jouw hulp goed gebruiken in aanloop naar 4 september en indien nodig ook daarna. Wil je ons helpen? Meld je dan aan via sectiebestuur.transavia@vnconline.nl  

We houden je op de hoogte!

sectiebestuur transavia

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA