• home
  • Actueel
  • Behandeling KLM en VNC principe akkoord in Ledenraad

Behandeling KLM en VNC principe akkoord in Ledenraad

11 jan. 2018
Vandaag wordt door onze Ledenraad het volledige principe akkoord doorgenomen en zal er uiteindelijk over worden gestemd. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op deze belangrijke dag.
 
Bij de VNC hebben de leden gekozen voor de instelling van een Ledenraad. De huidige Ledenraad is geïnstalleerd in 2015 met een samenstelling van 46 een- en tweebanders; 2 AP’s; 24 pursers en 27 senior pursers. Net als de rest van het korps is ook een aantal Ledenraadsleden aan het doorstromen of promoveren waardoor de verhouding varieert. Elke drie jaar wordt er overigens een nieuwe Ledenraad geïnstalleerd. Dit jaar zullen er dan ook weer verkiezingen worden uitgeroepen waarbij VNC leden zich voor dit parlement kunnen opgeven. Het principe is dat je een zetel in de Ledenraad vertegenwoordigt voor het algemeen belang van alle leden.

Beleidscontrole middels stemming
De raadsleden komen maandelijks bijeen in de Ledenraad en zijn daarom heel uitgebreid geïnformeerd en geven tijdens deze vergaderingen hun input, ideeën en feedback. De CAO materie is geen eenvoudige stof, daarom is de keuze voor deze brede permanente vertegenwoordiging goed te rechtvaardigen. De LR heeft een zeer belangrijke rol en spant zich tot het uiterste om betrokken te zijn en kennis tot op detailniveau te hebben. Op die wijze is zij in staat om de controle op het beleid uit te voeren met als voorbeeld dat over elke wijziging in de cao gestemd dient te worden in de KLM-Ledenraad.

Goed doordacht en democratisch
Op deze wijze wordt er een democratisch en goed doordacht proces doorlopen. In de Ledenraad is alle ruimte voor kritische geluiden, pittige discussies en bijdragen vanuit de cabinecollega's. VNC leden kunnen zich aanmelden om zitting te nemen in de Ledenraad. Een uitvraag zal over een aantal maanden via onze mediamix worden gedaan.
  
KLM Sectiebestuur

Lees je als cabine-collega mee maar ben je (nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC. Word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en dat is nodig, zeker in deze harde tijden.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA