• home
  • Actueel
  • Annuleren KLM vluchten met slechte opbrengsten speerpunt Perform 2020

Annuleren KLM vluchten met slechte opbrengsten speerpunt Perform 2020

18 mrt. 2015

Niet een tekort aan cabinepersoneel maar de te verwachten slechte yield (opbrengsten) op Edmonton lijkt zeer waarschijnlijk de reden van KLM om het aanvliegen van deze bestemming te annuleren. Er werd door het bedrijf al langer ernstig getwijfeld aan het openen van deze lijn! Dit verhaal
Niet een tekort aan cabinepersoneel maar de te verwachten slechte yield (opbrengsten) op Edmonton lijkt zeer waarschijnlijk de reden van KLM om het aanvliegen van deze bestemming te annuleren. Er werd door het bedrijf al langer ernstig getwijfeld aan het openen van deze lijn! Dit verhaal staat helaas in schril contrast tot de tekst op KLM4U waarin men de schuld van annuleringen in de schoenen van de VNC en UNC schuift.

 De KLM tekst luidt als volgt: "KLM kan niet structureel een compensatie geven voor een tijdelijke maatregel die het mogelijk moest maken om een paar weken door te praten. Dit betekent dat we nu niet anders kunnen dan onze nieuwe ICA-bestemming Edmonton tot nader orde uit te stellen en in de eerste weken van mei vluchten te annuleren."

Vertrouwen is basis van onderhandelen
In februari al meldde KLM in een OR-vergadering dat de opbrengsten op oliebestemmingen hard terugliepen door achterblijvende investeringen in de olie industrie, veroorzaakt door de lage olieprijs.

Hierdoor leek ook de bodem uit de businesscase op Edmonton gevallen te zijn en twijfelde KLM reeds om deze lijn te openen. Gisteravond tijdens een gesprek met de KLM directie heeft de VNC expliciet de vraag gesteld of Edmonton op bedrijfseconomische gronden of vanwege FTE-gebrek was gecanceld. De ongemakkelijk kijkende delegatie heeft daarop noch ontkennend noch bevestigend geantwoord...

Voldoende flexibiliteitmiddelen
De VNC vraagt zich bovendien af waarom er door KLM geen uitvraag naar meerwerk is gedaan en waarom collega's die zich opgeven voor meerwerk op een wachtlijst worden geplaatst. Ook krijgen collega's die nog dagen op hun teller hebben staan de mogelijkheid van KLM om die dagen op te nemen in mei en juni en wordt aan nieuwe collega's vakantie toegekend in mei, daar waar dat normaal gesproken niet gebeurt omdat men in de productie nodig is. Wij zijn van mening dat als KLM deze bestemming echt had willen vliegen, de reguliere flexibiliteitmiddelen die KLM heeft bij cabinepersoneel, zoals meerwerk en plussen in NIZ, voldoende waren geweest om dit te doen.

De VNC vindt het schadelijk voor het vertrouwen dat KLM de schuld onterecht in de schoenen van de VNC en UNC heeft proberen te schuiven. Hierbij werd geschermd met een tekort aan cabinepersoneel. Al vele malen gaven we bij KLM aan dat het door hen afserveren van onze reddingsplannen voor de zomerproductie leek op 'niet willen in plaats van niet kunnen'. Aangezien een van de Perform 2020 speerpunten is om kritisch te kijken naar het rendement op verschillende bestemmingen en het cancelen als blijkt dat er onvoldoende rendement wordt gemaakt, vragen we ons nu dan ook af of bij andere annuleringen wellicht het gebrek aan boekingen de hoofdoorzaak is in plaats van een gebrek aan cabinepersoneel.

Eerlijkheid duurt het langst

Zoals duidelijk uit onze eerdere berichtgeving heeft de VNC al langer twijfels over de volgende punten:

-op ons eerste reddingsplan (bij long haul vluchten met meer dan 6 RV dagen er gedurende de zomerproductie 1 op een teller en die in de winter uitkeren) was de erg snelle reactie van de KLM onderhandelaars 'dat het technische onmogelijkheid was om op korte termijn IT systemen hierop aan te passen';

-vervolgens bleken deze 'technische onmogelijkheden' ineens niet te gelden voor het verlagen van de A-factor naar 1.5 met daarbij gemiste RV dagen van de zomerproductie op jawel de eerder 'onmogelijke' teller;

-uiteindelijk kwamen we KLM heel ver tegemoet met de bereidheid van de tijdelijke bijstelling van de A-factor voor de zomerproductie en vroegen we daarvoor de afschaffing van de KO in RT terug, onderhandelen is immers geven en nemen.

Hierop weten jullie allemaal het antwoord van KLM: het schrappen van vluchten te beginnen met Edmonton! De VNC bleef erop hameren dat dit niet nodig was vanwege tekorten van cabinepersoneel. KLM liet echter alles stuklopen door te weigeren ons tegemoet te komen met een kleine werkdrukverlaging voor de Europavliegenden (eenbanders en pursers) door het afschaffen van de KO in RT.                                                                                                                         

VNC neemt verantwoordelijkheid
Over al deze zaken hebben we in eerdere webberichten onze zorg gedeeld en gesteld dat het erop leek dat KLM onrendabele vluchten schrapt vanwege andere redenen dan die zij melden (bijvoorbeeld lage bezettingsgraad). De VNC neemt altijd graag haar verantwoordelijkheid maar dan wel op basis van de juiste feiten. Eerlijkheid duurt het langst is de boodschap. Overigens wachten wij nog altijd op een formele reactie van KLM op het voorstel dat wij gedaan hebben over het bijstellen van de A-factor voor de zomerproductie in combinatie met het afschaffen van de KO in RT. Een formeel antwoord heeft de onderhandelingsdelegatie niet van haar counterpart gekregen. Morgen is er weer Cao overleg waarbij we eveneens rekenen op meer duidelijkheid, ook over de ontwikkelingen in de andere domeinen.

                                                                                                  

Sectiebestuur KLM

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA