• home
  • Actueel
  • ALV VNC: van resultaten tot goedkeuring cijfers

ALV VNC: van resultaten tot goedkeuring cijfers

18 jun. 2015

Leden van alle secties (KLC, KLM, Arke en transavia) werden gisteren tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bijgepraat over het reilen en zeilen van de VNC. Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering en verzocht een minuut stilte om de leden/collega's te herdenken
Leden van alle secties (KLC, KLM, Arke en transavia) werden gisteren tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bijgepraat over het reilen en zeilen van de VNC. Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering en verzocht een minuut stilte om de leden/collega's te herdenken die ons het afgelopen jaar helaas zijn ontvallen.Resultaten lobby
Vervolgens werden voor de VNC belangrijke zaken van het afgelopen jaar toegelicht. Veel slagen zijn gemaakt op het gebied van lobbyen, ofwel het beïnvloeden van externe partijen in de nationale en Europese politiek. Het gaat hier vooral om het tegenwerken van oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld door hoge subsidies voor maatschappijen buiten Europa en het door low cost carriers inzetten van zelfstandigen (ZZP'ers) die met veel eigen risico's en een slechte financiële regeling binnen Europa vliegen. Politici komen eindelijk in beweging en durven stappen te zetten zoals het niet verder uitbreiden van landingsrechten aan bepaalde Gulfcarriers. Er is nog een lange weg te gaan, maar er is een begin gemaakt.

Adviesgroep cabinelucht
Sommige zaken zijn een kwestie van een lange adem, bijvoorbeeld het ook al jaren door de VNC op de kaart zetten van het zogeheten 'toxic air'. Door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is er onlangs een Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) ingesteld waarin de VNC ook participeert. Het doel is adviseren en ontwikkelen van nieuw (internationaal) onderzoek en de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten onderbrengen. Vliegend personeel moet duidelijkheid krijgen wat de samenhang is met het werken aan boord, het inademen van cabinelucht en bepaalde gezondheidsklachten. Pas als er helderheid uit onderzoeken komt, kan er een aanpak van de oorzaak komen.

EurECCA met ruim 35.000 cabineleden

Sinds de mede door de VNC opgerichte EurECCA eind vorig jaar, vertegenwoordigt dit overkoepelend Europees orgaan voor cabinepersoneel al ruim 35.000 cabineleden. Inmiddels staat er een stevige voet tussen de deur van het Europees parlement en bij EASA (het Europees Agentschap voor veiligheid van de luchtvaart) en wordt EurECCA als interessante speler gezien. Hierdoor is het beter mogelijk om de belangen van cabineleden te verdedigen en deze niet te laten ondersneeuwen door de grote gezamenlijke transportlobby. Kijk op http://www.eurecca.aero/ voor meer EurECCA informatie.

Aansluitend werden ontwikkelingen binnen alle secties (KLM, transavia, KLC, Arke) toegelicht. Hoofdzaak is een voorlopig cao resultaat bij KLM en bij andere secties nog lopende moeizame cao onderhandelingen en een mediationtraject.

Huishoudboekje op orde
Om je leden goed te kunnen vertegenwoordigen moet natuurlijk ook het huishoudboekje op orde zijn. Uit het financieel jaarverslag en de begrotingen blijkt opnieuw dat de VNC een financieel gezonde vakbond is. Ook de Kascommissie die jaarlijks de cijfers controleert en met een scherp oog de financiële stand van zaken bekijkt, heeft dit keer weer decharge verleend. Hun uitgebreid verslag is zojuist naar jullie gecommuniceerd. Door de evenwichtige financiële situatie van de VNC zal de contributie niet worden verhoogd. Met het jaarverslag ,de begrotingen en de aanstelling van diezelfde Kascommissie voor komend jaar werd unaniem ingestemd.

Tot slot werd er gestemd over een aantal aanpassingen in de VNC statuten en in het reglement van orde van de KLM Ledenraad. Als deze officieel worden toegepast - na passeren van de akte bij de notaris - zullen we de belangrijkste aanpassingen uiteraard communiceren.

VNC bestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA