• home
  • Actueel
  • Algemene Ledenvergadering gehouden op 26 juni

Algemene Ledenvergadering gehouden op 26 juni

26 jun. 2013

Op woensdag 26 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Op de agenda stonden onder meer de jaarcijfers 2012, de begrotingen voor 2013 en 2014,
Op woensdag 26 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Op de agenda stonden onder meer de jaarcijfers 2012, de begrotingen voor 2013 en 2014, verslag van de Kascommissie en het vaststellen van de contributies.

 

VNC Vicevoorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering en informeerde de leden over het reilen en zeilen van onze vakbond. Vervolgens kwamen sectiebestuursleden van transavia.com, KLC en KLM aan het woord om de stand van zaken van hun sectie toe te lichten. Zo werd bijvoorbeeld uitleg gegeven over de afgesloten Cao's die vorig jaar bij zowel KLM als bij transavia.com tot stand zijn gekomen. De KLC sectie is momenteel nog bezig met de Cao onderhandelingen. Met ArkeFly gaat de VNC  -na een lang mediationtraject- binnenkort gesprekken voeren met het management. Het sectiebestuur zal eveneens op korte termijn worden uitgebreid met ArkeFly collega's.

Penningmeester Roberto Tunzi heeft een presentatie gehouden inzake de jaarcijfers. Zoals jullie reeds gezien hebben in de ALV stukken die jullie eerder deze maand per mail ontvangen hebben, heeft de VNC ook deze keer weer het jaar met positief resultaat kunnen afsluiten. Ook de Kascommissie die jaarlijks de cijfers controleert en met een scherp oog de financiële stand van zaken van de VNC bekijkt, heeft dit keer weer decharge verleend. Vervolgens werd er gestemd over de jaarrekening 2012, de bijgestelde begroting 2013 en de begroting voor 2014. Alles werd unaniem aangenomen.

Tevens stond op de agenda het vaststellen van de contributie. In verband met de evenwichtige financiële situatie van de VNC is het bestuur niet voornemens om de bestaande contributies dit jaar te wijzigen.

Een verslag van de ALV  en het verslag van de Kascommissie zullen in het volgende Magazine gepubliceerd worden.

VNC bestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA