• home
  • Actueel
  • Algemene Leden Vergadering VNC: van grote ledenaanwas tot cao’s bij bijna alle secties

Algemene Leden Vergadering VNC: van grote ledenaanwas tot cao’s bij bijna alle secties

28 jun. 2018
Op 27 juni werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNC gehouden onder belangstelling van leden van alle luchtvaartmaatschappijen waar we cabinepersoneel vertegenwoordigen: KLM, KLC, transavia, TUI fly en easyJet.

Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering met het voordragen van de namen van leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen en vroeg om een minuut stilte.

Vervolgens werd het reilen en zeilen van onze vakvereniging besproken. Bij deze een samenvatting hiervan:

Grote groei VNC leden
Het ledenaantal van de VNC is in het afgelopen jaar snel en heel flink gestegen. Cabinecollega’s kiezen massaal voor de VNC. Net voor de ALV mochten we nog een groep aanstaande collega’s uit basiscursussen verwelkomen als lid en daarmee gaan we richting de 8000 leden! Dat is goed nieuws want hoe meer we ons verenigen des te sterker staan we in het behartigen van de belangen van cabinepersoneel.

Cao’s voor bijna alle secties
Na onderhandelingen is er als eerste bij transavia en erna bij easyJet, KLM en KLC uiteindelijk een cao tot stand gekomen. Alleen bij TUI fly is dit helaas niet gelukt, het management daar onderhandelt niet met een vakbond over de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel, dus ook niet met de VNC. Dit tot grote teleurstelling van de VNC en de leden die zij daar heeft. Bij de rechter hebben we toelating tot het arbeidsvoorwaardelijke overleg proberen te eisen maar dit is helaas afgewezen. Tijdens de ALV is besloten om de sectie TUI fly op te heffen, maar we blijven ons uiteraard inzetten voor TUI fly leden op alle service aspecten, daarvoor kunnen zij geassocieerd lid blijven. Onze speciale dank gaat uit naar collegabestuurder Renate Nagtegaal! Zij heeft zich jarenlang keihard ingezet om deze sectie tot een succes te maken en aan haar geestdrift en toewijding heeft het in ieder geval niet gelegen.

Inzet nieuwe en al vertrouwde collega’s
Er zijn afgelopen jaar diverse verkiezingen geweest waarbij easyJet Farah van Keeken als nieuw VNC bestuurslid is gekozen en 5 nieuwe Ondernemingsraadsleden namens de VNC daar in de OR plaatsnemen. Angela Visser is tot voorzitter van onze transavia sectie gekozen en volgt hiermee Sander Kok op. Antonie Kloots werd als bestuurslid in de transavia sectie gekozen zodat dit team ook weer staat als een huis. In de OR transavia hebben verder 2 collega’s namens de VNC plaatsgenomen. Ook bij KLC was er een wisseling van de wacht: voorzitter Ilona Lafertin koos een carrièrepad buiten het vliegen en Andrea de Vries werd erna tot voorzitter van de KLC sectie gekozen. Dit bestuur werd versterkt met Cas Voskuyl. Bij de KLM sectie is Roberto Tunzi opnieuw gekozen in het al vertrouwde bestuur. Aankomend jaar zullen er voor de KLM en KLC Groepscommissie en Ondernemingsraad weer verkiezingen komen en kan je je tot 12 juli voor de KLM Ledenraad opgeven.  

Lobby Brussel en Den Haag
Het Bestuur houdt zich intensief bezig met EurECCA, het mede door de VNC opgerichte Europees overkoepelend orgaan voor cabinepersoneel. Daarnaast wordt er door de VNC in het Europees Parlement en in Den Haag bij de politiek gelobbyd voor uiteenlopende luchtvaartzaken.

Cijfers VNC
De ALV heeft ingestemd met het financiële verslag van het afgelopen boekjaar en de vaststelling jaarverslag 2017 en met de bijgestelde begroting 2018 en begroting 2019. Met deze goedkeuring verleent de ALV decharge aan het bestuur van de VNC.
De kascommissie deed verder verslag over het afgelopen jaar en is tevreden met de manier waarop het financiële beleid door de VNC wordt gevoerd en acht de financiële positie van de VNC gezond. De kascommissieleden Paul Millward, Mark Broekhans en Fred Nollen willen hun taak voortzetten en daar is mee ingestemd. We bedanken deze collega’s voor hun inzet en zien uit naar verdere goede samenwerking.

Tot slot werd er tijdens de vergadering ingestemd over aanpassingen voor de VNC, te weten het reglement van orde Ledenraad en voor de secties zonder ledenraad werd de termijn van aankondiging voor een sectievergadering aangepast.

Algemeen bestuur VNC

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA