• home
  • Actueel
  • Algemene Leden Vergadering VNC: ledengroei bij alle secties!

Algemene Leden Vergadering VNC: ledengroei bij alle secties!

5 jun. 2019
Op 5 juni was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNC. We hebben KLM, transavia, KLM Cityhopper en easyJet leden verwelkomd, alle luchtvaartmaatschappijen waar we cabinepersoneel vertegenwoordigen.

Voorzitter Annette Groeneveld opende de vergadering met het voordragen van de namen van leden die ons in het afgelopen jaar helaas zijn ontvallen en vroeg om een minuut stilte om hen te herdenken.

Vervolgens werd het reilen en zeilen van onze vakvereniging besproken. Bij deze een samenvatting.

Specialisten in ons vakgebied
Het VNC ledenaantal is opnieuw gestegen en we hebben inmiddels een organisatiegraad van bijna 80%. Cabinecollega’s kiezen er dus in groten getale voor om hun belangen te laten behartigen door de VNC. Dat is goed nieuws want hoe beter we verenigd zijn, des te sterker we samen staan.
De VNC is veruit de grootste werknemersvertegenwoordiger van Nederlands cabinepersoneel en de grootste bond bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Wij zijn dan ook ervaren en gespecialiseerd in ons vakgebied mede omdat we bestaan voor en door cabinepersoneel.

Cao’s afsluiten
De VNC was afgelopen jaar de enige onderhandelingspartner namens jullie bij easyJet, transavia, KLM en KLM Cityhopper, waar we alle cao’s voor cabinepersoneel uitonderhandelen voor iedereen, dus ook voor een percentage niet-VNC leden.
Verder hebben jullie op veel van onze leden gestemd om het korps te vertegenwoordigen bij de medezeggenschap, denk aan de Ondernemingsraden en de Groepscommissies, de Ledenraad en collega’s die namens ons de pensioenen regelen. Ook is een aantal nieuwe bestuurders en een nieuwe hoofdredacteur enthousiast voor de VNC aan de slag gegaan. We zijn zijn zeer blij met het harde werken van al deze toegewijde VNC’ers.

Lobby Brussel en Den Haag
Het Bestuur houdt zich intensief bezig met EurECCA, het mede door de VNC opgerichte Europees overkoepelend orgaan voor cabinepersoneel. Daarnaast wordt er door de VNC in het Europees Parlement en in Den Haag bij de politiek gelobbyd voor uiteenlopende luchtvaartzaken die belangrijk zijn voor onze broodwinning en toekomst.

Cijfers VNC
De ALV heeft ingestemd met het financiële verslag, de vaststelling van het jaarverslag 2018 en met de begroting voor 2019 en 2020. Met deze goedkeuring verleent de ALV decharge aan het VNC bestuur. De Kascommissieleden die in de boeken zijn gedoken, zijn tevreden met de manier waarop het financiële beleid door de VNC wordt gevoerd en achten de financiële positie van de VNC gezond, klik hier voor hun verslag. De Kascommissieleden Paul Millward, Mark Broekhans en Fred Nollen bedanken we hartelijk voor hun bijdrage. Tevens nemen we afscheid van Fred Nollen en is Tanja Franssen tot nieuw Kascommissielid gekozen. We zien uit naar het voortzetten van de goede samenwerking.

Tot slot werd er bijgepraat en geborreld met de aanwezige leden.

Algemeen bestuur VNC


(Nog) geen VNC lid? Geef jezelf ondersteuning met steun aan de VNC via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Zo doe je echt mee met invloed op jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en jouw toekomst. Samen sterk!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA