Algemene Leden Vergadering VNC

18 jun. 2021
Vandaag, 18 juni, werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden waarin de aangemelde leden online werden bijgepraat over het reilen en zeilen van onze vakvereniging. Tevens is een aantal zaken ter stemming voorgelegd: zo is er onder meer ingestemd met het tot Erelid benoemen van Annette Groeneveld, die vorige maand afscheid nam van haar functie als voorzitter van de VNC.

Direct na de ALV hebben we een blij verraste Annette de bij de hoogste VNC onderscheiding behorende speld en een oorkonde uitgereikt. (We putten met z’n allen vooral kracht uit de inzet van cabinecollega’s voor cabinecollega’s: ‘Samen Sterk!’) Bij bijzondere toewijding en inspanning dragen we collega’s voor ter benoeming tot Lid van Verdienste of Erelid. De leden op deze ALV stemden in met het ere-lidmaatschap voor Annette vanwege haar enorme inspanningen voor het cabinepersoneel op Nederlands (VNC) en Europees niveau (EurECCA). In een eerder verschenen achtergrondartikel – klik hier – lees je een kort overzicht.

Nieuw kascommissielid
Collega en lid Roelien Eppinga treedt per vandaag toe tot de Kascommissie. Kascommissieleden duiken ter controle van het financiële beleid in de boeken en hebben ook dit jaar de financiële positie van de VNC gezond bevonden (klik hier voor hun volledige verslag). We bedanken Tanja Fransen en Mark Broekhans voor hun tijd en energie op dit gebied en heten Roelien van harte welkom.
Aansluitend is ingestemd met het financiële verslag, de vaststelling van het jaarverslag 2020 en met de begroting voor 2021 en 2022. Met deze goedkeuring verleent de ALV decharge aan het VNC bestuur. Verder is er akkoord gekomen op het behouden van de huidige reguliere contributies en een kleine verhoging voor de bijdrage van geassocieerde leden en donateurs.

Terug- en vooruitblik alle secties
Vervolgens werd er door bestuurders van easyJet, KLC, KLM en Transavia terug- en vooruitgeblikt. Terugkijkend is het een onzeker, roerig en spannend jaar geweest voor alle leden. Voor de bestuurders was het eveneens een ongekend druk jaar. Naast het onderhandelen over en uiteindelijk afsluiten van protocollen met tijdelijke coronamaatregelen, voor de vluchtuitvoering en ter bescherming van cabinecollega’s, het motiveren (aanpassen van vluchtomlopen en compensatie regelen voor crew) en het zorgen dat jullie zo veilig mogelijk kunnen vliegen waren er flexibiliseringsregels noodzakelijk alsmede goede sociale plannen. Maar ook de Reductie Arbeidsvoorwaarden en andere belangrijke onderwerpen als detachering zijn in overeenkomsten gegoten. Al met al doen we er alles aan om pro-actief bij te dragen aan baanbehoud. Verder vertegenwoordigen VNC (fractie)leden jullie bij de medezeggenschap, de Ondernemingsraden en de Groepscommissies, de Ledenraad, de servicedesk, de redactie, de lobby, de kascommissie en pensioenzaken. Wij werken met en voor cabinepersoneel. We zijn dankbaar en trots op alle toegewijde VNC’ers. De grote belangstelling voor deze ALV geeft aan dat de betrokkenheid bij de VNC groot is. We zijn iedereen erkentelijk en gaan er voor om deze betrokkenheid verder te vergroten middels onder andere nog meer ledensessies en enquêtes om zo nog een beter beeld te krijgen van wat er leeft.

Bedankt voor de steun en het vertrouwen
De VNC is nog steeds de grootste vertegenwoordiger van cabinepersoneel in Nederland. Dat steunt en sterkt ons: hoe beter we verenigd zijn, des te sterker we samen staan. Een groot ‘dankjewel’ voor alle trouwe en nieuwe leden!

Algemeen bestuur VNC

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA