Algemene Leden Vergadering VNC

24 jun. 2020
Op 24 juni vond onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Vanwege de nog van kracht zijnde coronamaatregelen hebben we onze leden van easyJet KLM, transavia en KLM Cityhopper ditmaal via een livestream verwelkomd en bijgepraat.

Bij deze een samenvatting van het reilen en zeilen van onze vakvereniging.

Aansluiting bij de VNC
In deze moeilijke coronatijden, met name ook voor de luchtvaart, zoeken collega’s aansluiting en is het VNC ledenaantal - ondanks de uitstroom en geen nieuwe instroom - mooi op peil gebleven met bijna 7500. Bij alle secties tezamen hebben we daarmee een VNC-brede organisatiegraad van ruim 75%. Cabinecollega’s kiezen dus in groten getale voor de VNC als belangenbehartiger. Dat steunt en sterkt ons als collega’s én bestuurders: hoe beter we verenigd zijn, des te sterker we samen staan. Een groot ‘dankjewel’ voor alle trouwe en nieuwe leden!

Veel werk en veel kracht
De coronacrisis bezorgt de VNC heel veel extra werk. Naast het onderhandelen door bestuursleden over belangrijke arbeidsvoorwaarden als salaris, winstdeelregeling, pensioenen, werk- en rusttijdenregeling en alle zaken aan boord en op de route, hebben we nu te maken met continue stroom aan werk door corona. Het pro-actief bijdragen aan voorkoming of in elk geval zoveel mogelijk beperking van baanverlies, het opstellen en kortsluiten van protocollen met tijdelijke coronamaatregelen voor de flexibiliteit van de vluchtuitvoering en ter bescherming van cabinecollega’s, het motiveren (aanpassen van vluchtomlopen en compensatie regelen voor crew) op het zogeheten skeleton netwerk, zorgen dat jullie zo veilig mogelijk kunnen vliegen door het geven van faciliteiten tegen het virus en zeker ook het zorgvuldig en toch snel communiceren naar de leden over al deze zaken die elkaar in een heel rap tempo opvolgen.
     
Verder vertegenwoordigen VNC (fractie)leden jullie bij de medezeggenschap, de Ondernemingsraden en de Groepscommissies, de Ledenraad, de servicedesk, de redactie, de lobby, de kascommissie en pensioenzaken. Wij werken met en voor cabinepersoneel, ondersteund door andere professionals zoals een woordvoerder/onderhandelaar, een financieel- en belastingadviseur, advocaten en juristen en niet te vergeten onze trouwe secretariaatsmedewerkers. We zijn zeer dankbaar en trots op het harde werken van al deze toegewijde VNC’ers.

Cijfers VNC
Tijdens de ALV is er ingestemd met ons financiële verslag, de vaststelling van het jaarverslag 2019 en met de begroting voor 2020 en 2021. Met deze goedkeuring verleent de ALV decharge aan het VNC bestuur. De Kascommissieleden die in de boeken zijn gedoken, zijn tevreden met de manier waarop het financiële beleid door de VNC wordt gevoerd en achten de financiële positie van de VNC gezond, klik hier voor hun verslag. We bedanken Kascommissieleden Tanja Fransen, Paul Millward en Mark Broekhans voor hun tijd en energie.

Algemeen bestuur VNC

Word nu ook lid/Become a member

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA