• home
  • Actueel
  • Akkoord over onderdeel KLM protocol coronamaatregelen: 7 winter JV dagen naar de zomer

Akkoord over onderdeel KLM protocol coronamaatregelen: 7 winter JV dagen naar de zomer

30 apr. 2020
De afgelopen tijd heeft de VNC veelvuldig overleg gehad met KLM en FNV Cabine over het gezamenlijk tot stand gebrachte protocol ‘Aanvullende tijdelijke maatregelen coronacrisis’. Doel was om een zuiver proces te lopen met eerlijke afspraken die passen binnen de huidige kaders. Eén van de onderwerpen uit het principe akkoord die nog verder uitgewerkt moesten worden was het verplicht overhevelen van 7 Jaarlijks Verlof (JV) dagen van de winter naar de komende zomer.  

Deze maatregel is o.a. nodig omdat nog uit te keren vakantiedagen op de zogenaamde balans drukken: ze worden gezien als niet ingeloste schuld aan de werknemer en dit heeft invloed op de cashpositie en daarmee de leencapaciteit van KLM.  
Echter, de dag dat de VNC de uitgewerkte afspraak hierover ter goedkeuring aan de Ledenraad wilde voorleggen, werd door KLM ineens een andere interpretatie aan een deel van de afspraken gegeven, waar we weinig waardering voor konden opbrengen. Juist in deze moeilijke tijd moeten we immers kunnen vertrouwen op gemaakte afspraken. De stemming in de Ledenraad werd derhalve uitgesteld en we moesten opnieuw met alle partijen om de virtuele tafel om tot een akkoord te komen.

Een bijlage op het protocol
Het verschil van inzicht met KLM betrof een specifieke kleine groep collega’s die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van tijdelijk of structureel minderwerk, Non Activiteit  (NA) of ouderschapsverlof (OSV). Voor hen blijft er – na verschuiving van 7 winter JV dagen naar de komende zomer periode – in sommige gevallen weinig tot geen winter JV meer over omdat er nu eenmaal minder JV wordt opgebouwd tijdens gebruik van dit soort regelingen. De regeling zou voor hen dus mogelijk anders uitpakken dan voor de rest van het corps en de meningen liepen uiteen over of, en zo ja hoeveel, deze groep gecompenseerd zou moeten worden.

Het uitgangspunt van de VNC is daarbij altijd het afgesproken protocol (klik hier voor het protocol) en een eerlijke, gelijke lastenverdeling voor het hele korps geweest. De drie partijen hebben nu middels een bijlage (klik hier voor link naar de bijlage) bij dat protocol een oplossing gevonden, die voor allen acceptabel is.
Deze bijlage bevat de volgende afspraken:
 
  • De uitzonderingsgevallen die na verschuiving van het winterverlof weinig tot geen dagen over hebben als gevolg van tijdelijk of structureel minderwerk, Non Activiteit  (NA) of ouderschapsverlof (OSV) in 2019, worden gedeeltelijk gecompenseerd. Hun overgebleven winter JV zal niet aangevuld worden tot 14 zoals bij de rest, maar ten hoogste met de 7 JV die ze verschoven hebben.
  • Collega’s die al eerder, na uitvraag door KLM, JV-dagen naar voren hebben gehaald, hebben daarmee hun bijdrage al geleverd en zullen niet nogmaals een week JV vervroegd ingedeeld krijgen;
  • Asian Cabin Crew, flexers, jaarcontractanten die al te horen hebben gekregen dat hun contract niet zal worden verlengd en collega’s die in 2020 met pensioen gaan zijn vrijgesteld van deze regeling.
                                                   
Hiermee heeft het overgrote deel van de korpsleden de mogelijkheid om minimaal 14 dagen winter JV te genieten en de uitzonderingsgroep krijgt het saldo waar ze oorspronkelijk al recht op hadden. Voor verdere uitleg en specifieke rekenvoorbeelden verwijzen wij graag naar de (aanstaande) publicaties op de KLM Newsapp hierover.

Wij vinden het belangrijk voor de balans in werk/privé dat er voldoende winter-JV overblijft en de oplossing voor de uitzonderingsgroep is wat ons betreft eerlijk en daarmee acceptabel.

We zijn blij dat we er uiteindelijk uitgekomen zijn en zullen deze afspraak aanstaande maandag 4 mei ter stemming aan de Ledenraad voorleggen.

KLM Sectiebestuur    

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl - 020 5020480. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel. De VNC is samen sterk met de kracht van de gezamenlijkheid en oog voor het individu!

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA