• home
  • Actueel
  • Akkoord bereikt over detachering KLM CA’s bij KLC

Akkoord bereikt over detachering KLM CA’s bij KLC

3 jul. 2020
Na zorgvuldig overleg met alle betrokken partijen is er vandaag een akkoord bereikt tussen KLM en de cabinebonden over de detachering van KLM CA’s naar KLC.

Tekorten
KLC zal naar verwachting gedurende de winterdienstregeling 2020 de volledige vloot gaan inzetten voor de geplande KLC-productie en krijgt volgend jaar ook de Embraer-195 erbij, waarvoor drie CA’s per vlucht ingezet moeten worden in plaats van de gebruikelijke twee op andere Embraer toestellen. Afhankelijk van de daadwerkelijke productievraag leidt dit tot een tekort van maximaal 137 FTE om de volledige KLC productie te kunnen waarmaken.

Overcapaciteit
Bij KLM daarentegen is de verwachting dat er sprake zal zijn van overcapaciteit op korte termijn.
Om dreigende overtolligheid bij KLM zoveel mogelijk te beperken is er nu een akkoord gesloten om CA’s (geen P’s en SP’s) de mogelijkheid te bieden van KLM naar KLC te detacheren voor de periode van 1 jaar. Deze detachering vindt volledig plaats op basis van vrijwilligheid. KLM CA’s die hiervoor opteren behouden hun KLM salaris en hun senioriteit bij KLM. Zij gaan vliegen volgens de KLC werk- en rusttijdenregeling.

Het KLC sectiebestuur van de VNC was intern nauw betrokken bij de onderhandelingen, gezien de belangen van de vele KLC CA’s die lid zijn van onze vereniging. De afspraken, die mede namens dit sectiebestuur zijn gemaakt, zijn meegewogen in het akkoord en hebben geen negatieve gevolgen voor het huidige KLC korps.

Dit akkoord doet recht aan een belangrijk kernpunt van de VNC, namelijk baanbehoud.   

Openstellen interne vacature KLC
Naast de detacheringsmogelijkheid voor KLM CA’s naar KLC stelt KLM een interne vacature open voor CA’s. KLM CA’s kunnen hier op solliciteren.

KLM sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA