Agenda ledenvergadering transavia sectie

1 mei 2018
Zoals eerder gecommuniceerd vindt er op dinsdag 22 mei 2018 een ledenvergadering plaats op het VNC kantoor te Schiphol-Oost van 15.00 uur tot 16.30 uur.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.
Opening
2.
Stemmen voor benoeming voorzitter Angela Visser
3.
Bespreken termijn sectiebestuursleden wijzigen 3 jaar naar 4 jaar
4.
Update T-bids traject
5.
Rondvraag

Toelichting punt 2:
Sinds het vertrek van Sander Kok eerder dit jaar worden de voorzitterstaken waargenomen door Angela Visser. Volgens de statuten moet er officieel in een ledenvergadering worden gestemd over voorzitterschap.

Toelichting punt 3:
Tijdens de verkiezingen in april 2017 zijn Antonie Kloots en Angela Visser gekozen voor een termijn van 4 jaar. Dit betekent dat er over 3 jaar opnieuw verkiezingen moeten plaatsvinden voor beide bestuurders. Vanuit VNC is het verzoek gekomen om bij secties, waar de termijnen gelijk lopen, hier verschil in aan te brengen. De termijn is echter statutair vastgelegd en wij hebben voor aanpassing van de statuten goedkeuring van de leden nodig. Vandaar dat we dit graag willen bespreken.

We hopen jullie tijdens deze vergadering te zien op ons VNC kantoor.

Sectiebestuur transavia


Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA