Agenda KLC ledenvergadering 1 april

13 mrt. 2014

Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Deze vindt plaats op dinsdag 1 april om 14.00 uur in het kantoor van de VNC, Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o.
Langs deze weg willen wij je graag uitnodigen voor de Ledenvergadering van de KLC-sectie van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC).

Deze vindt plaats op dinsdag 1 april om 14.00 uur in het kantoor van de VNC,Stationsplein 406, Schiphol-Oost (Constellation gebouw, t.o. gebouw 133).

De agenda van de ledenvergadering is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 20 augustus 2013
4. Benoeming Andrea de Vries tot sectiebestuurslid
5. Benoeming Ilona Lafertin tot sectiebestuurslid
6. Goedkeuring CAO protocol
7. Stand van zaken door het sectiebestuur
8. Moties
9. Rondvraag
10. Sluiting


Tijdens de vergadering zal er koffie met gebak klaar staan!

Ben je van plan de vergadering bij te wonen, dan vragen wij je dit ons te laten weten vóór 28 maart aanstaande. Dit kan via de mail; sectiebestuur.klc@vnconline.nl of secretariaat@vnconline.nl

Aangezien wij jullie goedkeuring voor de CAO nodig hebben, er gestemd moet worden op de nieuwe bestuursleden en jullie het laatste woord hebben, roepen wij iedereen op om 1 april 2014 in de agenda te zetten en deze vergadering bij te wonen.We zien je graag op 1 april aanstaande!

KLC sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA