Afspraken over typetrainingen aangescherpt

1 feb. 2013

Donderdag 31 januari vond het eerste cabineoverleg van 2013 plaats. De belangrijkste onderwerpen waren de planning van typetrainingen en IPP-dagen in hard reisverlof, de cao-afspraken, de proef met kist/crew-koppelingen en de bijbehorende BIP´s en het verankeren in de cao van het
Donderdag 31 januari vond het eerste cabineoverleg van 2013 plaats. De belangrijkste onderwerpen waren de planning van typetrainingen en IPP-dagen in hard reisverlof, de cao-afspraken, de proef met kist/crew-koppelingen en de bijbehorende BIP´s en het verankeren in de cao van het huidige verzoekensysteem.

 

Typetrainingen in reisverlof
De VNC is de afgelopen weken regelmatig gebeld over typetraining A330 (T9) en IPP-dagen die middenin het reisverlof waren gepland. Wij hebben KLM er eind december al op gewezen dat de cao dit niet toelaat en dat wij hierover geen aanvullende afspraken hebben. KLM liet weten dat de situatie uitsluitend voorkwam wanneer een collega een verzoek had gedaan waarvan het reisverlof over de reeds in indeling geplaatste training heen viel. Om het verzoek niet te hoeven afwijzen, liet KLM de training middenin  het harde verlof staan.
De VNC is er voorstander van om zoveel mogelijk verzoeken toe te wijzen, maar als dat ten koste gaat van gemaakte afspraken, moet er ten minste aan de voorkant overleg plaatsvinden. Bovendien bleek al snel dat er in veel gevallen geen sprake was van aangevraagde reizen en dat de trainingen ook niet van tevoren zichtbaar waren in de indeling. Collega's hadden dus vaak geen idee dat ze ergens overheen aanvroegen.
De VNC heeft KLM verzocht om per direct te stoppen met het inplannen van typetrainingen en IPP-dagen middenin reisverlof. Helaas kunnen met name typetrainingen die tot 18 maart in de indeling staan niet of nauwelijks worden verwijderd worden zonder de indeling ingrijpend te veranderen. De training wordt namelijk bijna altijd gevolgd door een reis op de Airbus.
Typetrainingen en IPP-dagen mogen op de laatste dag reisverlof worden ingezet als NG (als je nog NG op de teller hebt). We hebben KLM verzocht ervoor te zorgen dat typetrainingen en IPP-dagen ruim vooraf inzichtelijk in de indeling staan, zodat wij er omheen kunnen plannen. Let op: doe je dat niet, dan loop je het risico dat je verzoek wordt afgewezen.

Cao 2011-2014
Hoewel de Ledenraad het cao-protocol nog definitief moet goedkeuren, hebben we al wel gesproken over hoe het inleveren van JV-dagen eventueel zal worden geregeld. Het zomerverlof is tenslotte al gepeild en jullie moeten weten wat je kunt verwachten als het protocol wordt goedgekeurd.

JV-dag inleveren
In het cao-protocol is afgesproken dat wij structureel 1JV-dag inleveren die ten koste gaat van het zomerverlof. De garantie van 22 dagen vrij van dienst gaat naar 21 dagen vrij van dienst. De dag zal aan het begin van het toegekende zomerverlof 2013 worden ingehouden. De eerste paar dagen van het verlof zijn altijd reisverlofdagen en zo ontstaat de minste hinder. Mochten er collega's zijn waarbij die dag aan de voorkant op serieuze problemen stuit, dan kunnen zij contact opnemen met P&A om de dag er aan de achterkant af te laten halen.

Op het moment van afspreken was de zomer 2012 voorbij. Om deze afspraak over 2012 te realiseren wordt 1 dag in mindering gebracht op het jaarrecht 2013. Deze dag gaat dus niet van de zomer af.

Pilot kist/crew-koppeling
De bonden hebben een protocol over dit onderwerp met KLM besproken. Alle afspraken die gemaakt zijn rond de proef die 4 februari start, staan daarin. De proef is tweeledig:
- een poging om zoveel mogelijk crews vast aan een kist te koppelen, zodat er gelijkloop ontstaat en het rennen over Schiphol naar andere gates wordt verminderd.
- een poging om de verhouding tussen werk en rust van Europa-vliegenden te verbeteren door gewijzigde BIP-pakketten: pakketten waar geen 5 om 2 of 6 om 3 meer in voorkomen en die meer reisverlof opleveren, maar waar wel langere combinatievluchten in voorkomen.
De proef loopt een maand. Daarna wordt hij geëvalueerd op basis van de vragenlijsten die iedere deelnemer kan invullen. Die evaluatie gaat in overleg met de bonden. Het is voor de VNC erg belangrijk om van jullie te horen hoe jullie de tewerkstelling ervaren. Alle deelnemers zullen vanaf 18 februari online de mogelijkheid hebben een enquête in te vullen. De inhoud van de enquête wordt samen met de bonden vastgesteld. 

Verzoekensysteem
De cao-onderhandelingen zijn voorbij en daarmee krijgen we hopelijk weer wat tijd voor andere belangrijke zaken. De VNC heeft KLM verzocht de werkgroep over het verzoekensysteem nieuw leven in te blazen. Toen besloten werd dit systeem te behouden, heeft de VNC een aantal knelpunten bij KLM neergelegd. Omdat iCrew nog niet operationeel was ging dat niet, maar dat is nu geen probleem meer.
We gaan weer aan de slag en het is de verwachting dat de uitbreiding van non flight requests met onder andere regio's en types al in mei geregeld is. Daarnaast wordt het hoog tijd om de afspraken van ons huidige verzoekensysteem in de cao te verankeren. Nu flitsen we immers nog heen en weer tussen afspraken uit de PBS-tijd en Plan&Go. Het moet een heldere set aan afspraken worden die voor iedereen toegankelijk in de cao staan.

Planning update
KLM heeft zoals gebruikelijk de planning update met ons besproken. Deze laat na het afspreken van de cao 2013-2014 weer promotiecursussen zien en instroom van nieuwe CA's. De geplande promotiecursussen voor purser & senior purser zijn inmiddels geaccordeerd. Een deel van de instroom komt vanuit KLC en de rest uit interne en externe aanname. Aangezien de groep die langer dan vijf jaar bij KLC in dienst is groter is dan de groep die nu de gelegenheid krijgt om door te stromen, hebben wij KLM gevraagd nader te overleggen over het doorstroombeleid en de afstemming hierover tussen KLM en KLC. De VNC is overigens verheugd dat er weer in- en doorstroom is te melden.

Het volgende cabineoverleg staat gepland voor 21 februari 2013.

Het KLM Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA